Gå direkt till innehåll

Ämnen: Forskning

Europeiska kommissionen godkänner BIMZELX®▼ för behandling av vuxna patienter med psoriasisartrit och axial spondyloartrit

BIMZELX®▼ (bimekizumab) är den första godkända behandlingen vid psoriasisartrit (PsA) och aktiv axial spondyloartrit (axSpA) som är framtagen för att selektivt hämma både IL-17A och IL-17F. Godkännandet vid psoriasisartrit baseras på resultaten från två fas 3-studier där bimekizumab visade förbättringar av led- och hudsymtom, jämfört med placebo, hos patienter naiva för biologisk behandling respe

AAD 2023: Fas 3-data för bimekizumab visar bibehållen effekt under 48 veckor vid hidradenitis suppurativa

Resultat från fas 3-studierna BE HEARD I och BE HEARD II visade att med bimekizumab, en IL-17A/IL-17F-hämmare under utvärdering vid måttlig till svår hidradenitis suppurativa, uppnåddes signifikanta förbättringar avseende det primära effektmåttet HiSCR50 vid vecka 16, jämfört med placebo. Behandling med bimekizumab visade även kliniska förbättringar, jämfört med placebo enligt det sekundära effek

UCB meddelar positiva fas 3-resultat för bimekizumab vid hidradenitis suppurativa

Topline-resultat visar att de två fas 3-studierna BE HEARD I och BE HEARD II visar att behandling med bimekizumab uppnådde signifikanta förbättringar för primära och sekundära effektmått, jämfört med placebo. Första fas 3-resultat som pekar på att en hämning av IL-17F utöver IL-17A kan vara en behandlingsmetod för vuxna med måttlig till svår hidradenitis suppurativa. Resultaten från dessa två stu

Bimekizumab fas 3-psoriasisstudie når alla effektmått och uppnår signifikant högre effekt jämfört med placebo och ustekinumab

Fas 3-studien BE VIVID som utvärderar bimekizumab hos vuxna med måttlig till svår kronisk plackpsoriasis nådde samtliga primära och rankade sekundära effektmått. Bimekizumab visade statistisk signifikant förbättring i att uppnå hudläkning och sjukdomsförbättring vid vecka 16, jämfört med placebo och ustekinumab. Resultaten är de första från det pågående fas 3-utvecklingsprogrammet för bimekizumab.

UCB presenterar resultat från den första head-to-head studien mellan Cimzia och Humira för behandling av bionaiva patienter med reumatoid artrit

Effektmåttet ACR20 efter tre månader och andelen patienter som uppnådde låg sjukdomsaktivitet efter två år var numeriskt jämförbart mellan de två preparaten, de primära effektmåtten för ”superiority” uppnåddes ej. Säkerhetsprofilen över två år, inklusive allvarliga biverkningar och allvarliga infektioner var jämförbar mellan de två läkemedlen.

Visa mer

UCB är ett globalt läkemedelsföretag inom biomedicin

UCB ett globalt biopharmaföretag fokuserat på forskning och utveckling av innovativa läkemedel för att förbättra livet för människor som lever med svåra immunologiska eller neurologiska sjukdomar.

UCB Pharma

Mäster Samuelsgatan 60, vån 8
111 21 Stockholm
040-29 49 00