Skip to content
Upplands-Bro kommun coronasäkrar rekrytering av personal med intervjuroboten Tengai

Press release -

Upplands-Bro kommun coronasäkrar rekrytering av personal med intervjuroboten Tengai

För att stötta och snabba upp viktiga rekryteringsprocesser, till exempel inom vård- och omsorg, kommer Upplands Bro kommun från den 11 maj att använda sig av automatiserade robotintervjuer. Nu tar de hjälp av den senaste versionen av intervjuroboten Tengai, som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt intervjua större volymer av kandidater i en säker miljö även under nuvarande Corona pandemin – med hög bibehållen kvalitet.

Under 2019 blev Upplands-Bro kommunen först i världen att rekrytera med hjälp av en social och fysisk intervjurobot. Detta efter att, kort efter dess lansering, ha implementerat den första versionen av Tengai i sin rekryteringsprocess. Resultatet blev lyckat och med stöd i Tengais bedömning kunde de anställa en digital strategisk koordinator. Nu blir kommunen också först att använda den nya och helt automatiserade versionen av roboten, som Tengai AB lanserar våren 2020.

Nytt med denna version är att roboten självständigt kan genomföra automatiserade anställningsintervjuer. Tanken är att företag och organisationer ska kunna hyra in en eller flera robotar för att hålla i anställningsintervjuer på plats hos dem. Flera organisationer har redan använt sig av robotintervjuer, och nyligen kunde en oberoende valideringsstudie från Psychometrics Sweden AB bekräfta att Tengai utan mänsklig tolkning kan genomföra standardiserade blindintervjuer i dialogformat. Studien bevisar också att HR-tech-verktyget objektivt kan mäta personliga egenskaper som är relevanta för arbetslivet.

Snabb och säker rekrytering av vårdpersonal

Till följd av coronapandemin har Upplands-Bro kommun till exempel behov av att utöka sin vikariepool för vård om omsorg, där efterfrågan på personal just nu är enorm. Från och med den 11 maj kommer kommunen därför ha robotar på plats för att genomföra automatiserade anställningsintervjuer, utan risk för smittspridning.

Genom att hyra in robotarna från Tengai AB kan kommunen inte bara garantera en säker intervjumiljö för alla de personer som nu behövs för att stötta upp inom vården. Verktyget möjliggör även en snabbare rekryteringsprocess, då Tengai har kapacitet att genomföra sju gånger fler intervjuer än en mänsklig rekryterare. Dessutom förser roboten kommunen med ett datadrivet underlag för kandidatbedömning som hjälper dem fatta bättre och mer välgrundade anställningsbeslut. Roboten kommer också på ett övergripande plan bidra till att öka effektiviteten inom organisationen samt skapa en mer hållbar och inkluderande rekrytering som främjar mångfald.

”På grund av den globala Corona krisen måste vi försäkra vår tillgång till kompetent personal, till exempel inom äldreomsorg. Med hjälp av Tengai-roboten tror jag att vi bättre kan möta dessa utmaningar på ett effektivt sätt. Jag ser fram emot att starta processen och det känns spännande att vi kommer att ha tre robotar tillgängliga för att börja intervjua mycket snart.”, Säger Havva Ilhan, biträdande personalchef på Upplands-Bro kommun.

Hon fortsätter ”När det gäller intervjun har jag inte hittat en annan lösning på marknaden som kan säkerställa en process fri från diskriminering och fördomar, vilket är något vi på Upplands-Bro aktivt strävar efter. Genom att använda robotintervjuer har vi lyckats uppgradera vår rekryteringsprocess till att vara helt fokuserad på kompetens.”

Det är kul att se sånt stort intresse från den offentliga sektorn och Upplands-Bro kommun är verkligen en innovativ kund, säger Elin Öberg Mårtenzon, VD på Tengai AB:

”Vi är glada över att arbeta med Upplands-Bro igen och det känns bra att kunna hjälpa och stötta dem genom dessa utmanande tider. I den nya versionen av produkten är intervjun helt automatiserad och det kommer att hjälpa Upplands-Bro att nå sina högt ställda krav på effektivitet och objektivitet. I kristider måste vi alla hjälper till på det sättet vi kan, att använda Tengai gentemot vård- och omsorg är ett viktigt samhällsengagemang genom att kunna erbjuda kandidater en säker intervjumiljö. Det är ett viktigt uppdrag med speciella förhållanden och jag är glad att vi kan bistå med särskild anledning av det.”

Related links

Subjects

Categories


Tengai's Job Interview Mitigates Unconscious Bias

Tengai AB is a Stockholm-based HR Tech startup that is combining AI and an unbiased recruitment methodology in the world’s first interview robot, Tengai.

The social robot is enhancing the candidate experience, freeing up time and helping recruiters and hiring managers in making objective hiring decisions. The robot was originally a collaboration between recruitment and staffing agency TNG, who programmed the diversity and inclusion software at the TNGx innovation lab, and Furhat Robotics, who built the robotics platform and OS where Tengai’s application is running. Today, Tengai AB and Furhat Robotics continue to partner and develop the next generation of unbiased interview tools.

Press contacts

Elin Öberg Mårtenzon

Elin Öberg Mårtenzon

Press contact CEO, Tengai AB +46 709 379 645

Related content

Next Level of Conversational AI for Recruitment

Tengai is an unbiased interview software using conversational Ai to perform a two-way interview dialogue interview with candidates. The software creates unbiased, structured, competency-based interviews with anonymous candidates, focusing on soft-skills and personality traits. The Tengai interview product suite consists of Tengai Recruit™, Tengai Robot™ and Tengai Digital Video Interview™

The Interview software has been developed by TNG, a Swedish recruitment and staffing agency specializing in unbiased recruitment, and Furhat Robotics, pioneers within social robotics. The product merry together TNG's unbiased and reversed recruitment methodology, that the company has developed over the past 15 years, with Furhat's state of the art software platform and OS. Today, Tengai AB and Furhat Robotics continue the partnership to develop the next generation of unbiased interview tools.

Tengai Unbiased
Pyramidvägen 7
169 56 Solna
Sweden
Visit our other newsrooms