Skip to main content

Global Food Safety Conference - reflektion del 1

Blogginlägg   •   Feb 16, 2011 20:38 CET

Reflektioner från dag 1, 16 feb 2011

Temat på konferensen som arrangeras av GFSI är att skapa en företagskultur för livsmedelssäkerhet vilket fångar in kärnan för att producera och leverera säkra livsmedel genom hela livsmedelskedjan. Det spelar ingen roll vilket certifikat ett företag har på väggen eller hur välgjort det dokumenterade systemet är, om det inte finns en värdegrund som accepteras av alla. En värdegrund som utgår från att livsmedelssäkerhet är viktigt och speglas i ett personligt ansvar hos alla som gör mat. Det kan sammanfattas i att alla har förutsättningar och en attityd i linje med att: "Jag vet hur jag ska göra, och jag gör rätt, även om ingen ser eller kontrollerar mig". 

Det finns internationella undersökningar som visar på att konsumenterna tycker att myndigheterna har ett stort ansvar för att se till att det är säkra livsmedel på marknaden. Vid livsmedelsburna utbrott har konsumenterna störst förtroende för myndigheter och experter med akademisk bakgrund.

Representant för Center for Food Born Illnes Resarch and Protection lyfte fram dagens problem med det reaktiva angreppssätt för säkra livsmedel som råder, dvs att man förlitar sig på inspektioner och kontroller. Det borde kompletteras med ett mer proaktivt angreppssätt där skapandet av en kultur för säkra livsmedel är centralt.   

För att minska antalet livsmedelsburna utbrott krävs att varje företag skapar en kultur för säkra livsmedel. Några frågeställningar vi tycker behöver besvaras:

  • Vad krävs för att lyckas med det? 
  • Hur kan olika intressenter bidra till att skapa en kultur för säkra livsmedel? T.ex. ägare, ledning, certifieringsföretag, kontrollmyndigheter etc.

Vår uppfattning är att det finns behov av och signaler som pekar på en utveckling där olika aktörer kommer att samverka mer strukturerat och göra gemensam sak för säkra livsmedel. Det gäller samverkan mellan t.ex. kontrollmyndigheter, livsmedel- och foderföretag, branschorganisationer, NGOs, certifieringsföretag och experter.

Under 2011 kommer bl.a. BRC Global Food Safety Standard att revideras. Vi anar att detaljerna kommer att bli fler. Det gör att de livsmedelsföretag som tillämpar standarderna får krav på ytterligare kontroller och åtgärder som tar energi, i värsta fall på bekostnad av skapandet av en företagskultur för livsmedelssäkerhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy