Skip to main content

​Över 500 underskrifter i öppet brev om Lindesbergs biograf: ”Behåll och utveckla dagens organisation istället”

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2018 15:43 CET

Idag får Tillväxtutskottet ett öppet brev om biografverksamheten i Lindesberg som undertecknats av 518 personer som vill att utskottet ska ompröva sitt beslut att låta en entreprenör ta över Folkets Hus Bio. ”Vi vill istället att ni väljer alternativet att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi”.

.............................................

Till Tillväxtutskottet, Lindesbergs kommun, Stentäppsgatan 5, 711 35 Lindesberg

Ledamöter

 • Irja Gustavsson (S) ordförande
 • Jonas Kleber (C) vice ordförande
 • Jonas Bernström (S)
 • Dan Walterson (S)
 • Pär-Ove Lindqvist (M)
 • Jan Hansson (M)
 • Vakant (SD)

Ersättare

 • Daniel Andersson (S)
 • Kristine Andersson (S)
 • Linda Svahn (S)
 • Jenny Larsson (C)
 • Ingrid Åberg (KD)
 • Inger Griberg (MP)
 • Mats Seijboldt (SD)

Vi som undertecknat detta öppna brev anser att Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun på sitt nästa möte (6 november 2018) ska ompröva sitt beslut att låta en extern entreprenör ta över biografverksamhet i Lindesberg (Folkets Hus Bio).

Vi vill istället att ni väljer alternativet att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi.

Fördelarna överväger klart nackdelarna i detta alternativ jämfört med det alternativ som Tillväxtutskottet väljer för att ”långsiktigt trygga biografverksamheten i Lindesberg”.

Erfarenheter från mindre orter visar tydligt att det är mycket svårt att få ekonomisk lönsamhet på filmverksamhet. Så är fallet även i Lindesberg varför det behövs ett kommunalt stöd till verksamheten även fortsättningsvis.

Att lägga ut biografverksamheten på en entreprenör redan från 1 januari 2019 (enligt Irja Gustavsson i NA 21 oktober 2018) väcker dessutom flera frågor: Hur är det möjligt att genomföra en offentlig utlysning så snabbt? Vad händer om ingen entreprenör är intresserad? Vad händer om en entreprenör tar över och lägger ned verksamheten efter en tid?

Frågan om hur biografverksamheten ska drivas i framtiden är inte bara en fråga för Tillväxtutskottet - det är en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning till, då det är ett viktig kulturpolitiskt ställningstagande att försäkra sig om biografens överlevnad.

I kommunens egen utredning om biografverksamheten konstateras just att en fortsättning enligt dagens modell innebär att: ”Om politiken vill betona det kulturpolitiska uppdraget att arbeta med film ur ett kvalitativt och brett perspektiv är denna driftsform enklast.”

Just det ovan konstaterade och det engagemang som finns bland ideellt arbetande filmintresserade är tunga argument för att behålla och utveckla den organisation som finns idag: Lindesberg behöver en biografverksamhet för att vara en attraktiv stad att bo i och att flytta till.

Lindesberg 29 oktober 2018


Svar kan skickas till info@lindekultur.se som vidarebefordrar detta till alla undertecknare.