Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

skogsbruk 51 jordbruk 45 livsmedel 34 miljö 32 klimat 27 landskap 26 skog 26 energi 23 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 forskning 11 ledamöter 10 ledamot 8 food 8 fibre 8 eu 5 fiske 4 belöningar 4 jakt 4 ekosystem 4 naturresurser 3 konkurrenskraft 3 säl 3 priser 3 landsbygd 3 mark 3 skarv 3 mat 3 kött 3 historia 3 fisk 3 boskap 2 framtid 2 bioteknik 2 nyttoväxter 2 utbildning 2 jubileum 2 kungen 2 Tandem Forest Values 2 hedersledamot 2 skönhet 2 östersjön 2 allemansrätt 2 djur 2 fiskeripolitik 2 markanvändning 2 donation 2 wallenberg 2 vatten 2 wallenbergprofessur 2 offentliga inköp 2 näring 2 infrastruktur 2 pristagare 2 dramaten 2 husdjur 2 biologisk mångfald 2 politik 2 risk 2 konst 2 slakt 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 nominering 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 fossila bränslen 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 drottningen 1 odling 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 hållbart samhälle 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 rening 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 vilt 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 lowe 1 halal 1 förorening 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 sei 1 torskbestånd 1 professur 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 växtförädling 1 stadsodling 1 feed 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 gröna näringar 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 hälsa 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 jägmästare 1 integrerad odling 1 socioekonomi 1 akvakultur 1 försiktighetsprincip 1 professurer 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 vco 1 vci 1 odlingssystem 1 konkurrenskraftsutredningen 1 värdekedjor 1 biokompositer 1 bertebos 1 ruralities 1 livsmedelsstrategi 1 hedersledamöter 1 högtidssammankomst 1 fiskerinäring 1 hållbarhet 1 kultur 1 pris 1 kommunikation 1 cancer 1 biotech 1 koldioxid 1 teknik 1 vetenskap 1 konkurrens 1 wwf 1 entreprenör 1 religion 1 ekologi 1 transport 1 telefoni 1 kompetensutveckling 1 stipendium 1 varg 1 kvalitet 1 jord 1 flyg 1 växter 1 friluftsliv 1 arbete 1 utsläpp 1 export 1 trädgård 1 naturvård 1 rovdjur 1 trygghet 1 GMO 1 filosofi 1 lax 1 djurskydd 1 häst 1 mångfald 1 förnybar el 1 sjukdom 1 hygien 1 rennäring 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 vattenkvalitet 1 träd 1 biomassa 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 natur 1 lagstiftning 1 agronom 1 kretslopp 1 äganderätt 1 regionalpolitik 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 science 1 Visa alla taggar
KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:35 CET

Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:31 CET

​Förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping, har valts till hedersledamot i KSLA vid sammankomsten den 13 december 2018. Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar på yttersta allvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:29 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Skogsavdelningen. Den arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:24 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav 7 i Jordbruksavdelningen. Den arbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

​KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:22 CET

Vid KSLA:s sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav nio i Allmänna avdelningen. Den arbetar med frågor som berör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, forskningspolitik, kunskapsförmedling och samhällsplanering, och även med frågor inom näringar/vetenskaper som inte specifikt hör hemma inom jord- resp skogsbruk, som fiske, vattenbruk och övrigt naturbruk.

Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 15:33 CEST

​Tandem Forest Values – det forskningsprogram som var Sveriges gåva till Finlands 100-årsjubileum – har fått hela 72 ansökningar, många av synnerligen god kvalitet. 12 samarbetsprojekt inom områdena Hållbar skogsskötsel och Nya produkter/processer har nu beviljats. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018.

​72 ansökningar till Tandem Forest Values – Sveriges gåva vid Finlands 100-årsjubileum

​72 ansökningar till Tandem Forest Values – Sveriges gåva vid Finlands 100-årsjubileum

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 16:16 CEST

I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige sitt östra grannland med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Projektet Tandem Forest Values har mötts av ett fantastiskt intresse! Hela 72 forskningsansökningar har kommit in och forskare från sammanlagt 23 universitet och forskningsinstitut i de båda länderna finns bland de sökande.

KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 15:45 CET

Akademien har utnämnt två välmeriterade gästprofessorer för perioden 2018: • Professor Scott Creel, Montana State University, USA. Professor Creel kommer att arbeta på SLU i Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö. • Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland. Professor Kuemmerle kommer vara placerad på Centrum för Miljö- och Klimatforskning, Lunds universitet.

KSLA has appointed two Wallenberg Professors for 2018

KSLA has appointed two Wallenberg Professors for 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 15:44 CET

The Academy has appointed two valuable guest professors for the 2018 period: Professor Scott Creel, Montana State University, USA. Professor Creel will be working at the Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå. Professor Tobias Kuemmerle, Humboldt University of Berlin, Germany. Professor Kuemmerle’s Swedish location will be Lund University. http://bit.ly/KSLA-Wall2018

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 19:01 CET

Akademien har utsett 2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna och belöningarna vid akademiens 206:e högtidssammankomst den 28 januari 2018 i Stockholms Stadshus.

​Lennart Rådström ny hedersledamot i KSLA

​Lennart Rådström ny hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:19 CET

Civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 14 december 2017. Han kommer att ta emot sitt ledamotsbrev vid akademiens högtidssammankomst i Stockholms stadshus den 28 januari 2018.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:17 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Skogsavdelningen valdes Göran Berndes, Lerum; Lena Ek, Valdemarsvik; Katarina Mowitz, Falun; Erland Mårald, Umeå; Karin Perhans, Sollentuna; och Johan Trolle-Löwen, Nyköping, samt utländska ledamöterna Vilis Brukas, Malmö, Assistant Director Lauri Hetemäki, Joensuu, Finland, och John Innes, West Vancouver, Canada.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Jordbruksavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:16 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Jordbruksavdelningen valdes Lena Englund, Co Meath, Irland, och Uppsala; Maria Forshufvud, Råå; Per Hansson, Höör; Bengt Johnsson, Aneby, Christian Negendanck, Eslöv; Lena Rodhe, Storvreta; och Ingvar Vågsholm, Uppsala, samt utländska ledamöterna Lena Brenner, Pålsböle, Åland, och Marie Modal, Harstad, Norge.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 18:14 CET

​Vid KSLA:s sammankomst 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in. Till Allmänna avdelningen valdes Carl Folke, Lidingö; Per Frankelius, Stockholm; Lena Johansson, Danderyd; Anders Källström, Örnsköldsvik; Nils-Eric Sahlin, Lund; och Birgitta Åhman, Uppsala, samt utländska ledamoten med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge.

Tandem Forest Values – first call for applications

Tandem Forest Values – first call for applications

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:13 CET

Today, on Finland’s 100 year anniversary as an independent nation, the first call for Tandem Forest Values applications is launched. 12 two-year post-doctoral projects – universities and/or research institutes in Finland and in Sweden will jointly formulate research applications and engage researchers for projects. Thematic areas: Sustainable forestry management & New products and processes.

The Academy has appointed Eva Pettersson new Secretary General/Managing Director

The Academy has appointed Eva Pettersson new Secretary General/Managing Director

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 16:14 CET

The Secretary General/Managing Director of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Carl-Anders Helander, will retire this summer. The Board of Directors (the Collegium) has appointed Eva Pettersson new Secretary General/Managing Director, which the Academy confirmed at its assembly on 9 March. Eva Pettersson takes up the post on 1 July.

​KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

​KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 16:12 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien bekräftade vid sammankomsten den 9 mars. Eva Pettersson tillträder tjänsten den 1 juli.

​Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

​Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 08:30 CET

KSLA har utsett professor Barry A. Costa-Pierce, University of New England, Maine, USA, till innehavare av 2017 års KSLA-Wallenbergprofessur, nummer fyra i ordningen. Professor Costa-Pierce kommer att knytas till Göteborgs universitets nationella centrum för marin vattenbruksforskning (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC). http://bit.ly/wallenbergprof4

Anders Walls landsbygdsstipendium 2017 till Maycon Vinborg, Hörby

Anders Walls landsbygdsstipendium 2017 till Maycon Vinborg, Hörby

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2016 11:38 CET

​Anders Walls Stiftelse har utsett mottagaren av 2017 års landsbygdsstipendium – valet har detta år fallit på Maycon Vinborg, 28, från Hörby.

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 16:26 CET

Vid KSLA:s sammankomst 8 dec valdes 10 nya ledamöter in i Allmänna avdelningen. Svenska: Seema Arora-Jonsson, Uppsala; Jesper Broberg, Nyköping; Jan-Erik Fogelgren, Italien; Marie-José Gaillard-Lemdahl, Färjestaden; Cecilia Nordin van Gansberghe, Stockholm; Björn Risinger, Mullsjö; Sverker Sörlin, Sthlm. Utländska: Graham Fairclough, England; Odd Ivar Lekang, Norge; och Marion Potschin, England.