Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 14 träffar

Försäkringskassan vald till Årets bubblare 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 10:25 CET

Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare. Utmärkelsen ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år är det Försäkringskassan som tar emot utmärkelsen.

Fyra procent av landets myndigheter fullt tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2015 05:30 CEST

Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till kriterierna. I en förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2014 05:00 CEST

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 05:30 CET

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

Nyheter Visa alla 5 träffar

Debatt: Få lyssnar på barn med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Jun 23, 2014 15:57 CEST

En familj med barn som har en funktionsnedsättning kan ha uppåt 30 myndighetskontakter. En rad konventioner och lagar slår fast att alla barn ska ha möjlighet att komma till tals i frågor som rör dem själva. Men många beslut tas utan att barnen får vara med och påverka. Det visar en ny studie av Myndigheten för delaktighet som bygger på intervjuer med 20 barn som har en funktionsnedsättning.

Debatt: Tuff vardag för personer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Maj 15, 2014 06:00 CEST

I dag inviger regeringen Myndigheten för delaktighet. Myndigheten har ett tydligt uppdrag: Verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Att detta behov finns framgår av den lägesrapport över funktionshinderspolitiken som myndigheten idag presenterar och som visar att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt.

Förslag på frivilligt uppföljningssystem för kommunerna

Nyheter   •   Okt 01, 2012 13:08 CEST

Kommunernas och landstingens arbete är av stor betydelse för att regeringen ska kunna genomföra sin funktionshinderspolitik. För att kunna följa utvecklingen har Handisam tagit fram ett förslag på ett frivilligt uppföljningssystem för kommunerna och landstingen.

Se kompetensen

Nyheter   •   Jan 27, 2012 14:02 CET

Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som innehåller framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom rymmer den exempel på företag och organisationer som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.