Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 15 träffar

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 17:04 CEST

Jämfört med befolkningen i övrigt har personer med funktionsnedsättning fortfarande betydligt sämre levnadsvillkor. Det visar den utvärdering som Myndigheten för delaktighet har gjort av utvecklingen av funktionshinderspolitiken under strategiperioden 2011 – 2016. Flera av politikområdena har utvecklats långsamt. De områden som dock utvecklats positivt är kultur, media, it och transport.

Tillgänglighetsarbetet går för långsamt

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2016 11:06 CEST

Arbetet med att främja full delaktighet för personer med funktionsnedsättning går för långsamt bland Sveriges myndigheter. Det senaste året har det systematiska tillgänglighetsarbetet gått bakåt inom flera områden. Trots att analysen som gjorts på hela strategiperioden visar en övergripande positiv utveckling är det långt kvar tills personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga i samhället.

Kommunerna arbetar bra med tillgänglighet inom utbildning, men kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 06:00 CEST

Sveriges kommuner arbetar bra med att öka delaktigheten inom utbildningsområdet för personer med funktionsnedsättning, men mycket kan fortfarande bli bättre. Endast hälften av de kommunala grund- eller grundsärskolorna har till exempel digitala lär- och dialogplattformar som kan användas och förstås av alla. Det visar Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2016.

Försäkringskassan vald till Årets bubblare 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 10:25 CET

Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare. Utmärkelsen ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år är det Försäkringskassan som tar emot utmärkelsen.

Nyheter 4 träffar

Myndigheten för delaktighet i Almedalen 2016

Nyheter   •   Jul 01, 2016 14:54 CEST

I år syns MFD i Almedalen i flera sammanhang. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och välfärdsteknologi står i centrum för årets aktiviteter.

Inspirationsfilmer för kommuners arbete med tillgänglighet

Nyheter   •   Sep 08, 2015 11:17 CEST

Vi har tagit fram tre inspirationsfilmer med goda exempel som stöd för kommuners arbete med tillgänglighet. Filmerna är tänkta som stöd och inspiration för kommuner. Att inspirera och ge goda exempel ingår som en del i vårt arbete med att följa upp och stödja kommunernas tillgänglighetsarbete.

Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015

Nyheter   •   Maj 20, 2015 07:10 CEST

Idag publiceras resultatet för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015! Uppföljningen visar hur Sveriges kommuner arbetar för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott och kultur samt transport.

DEBATT: Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Nyheter   •   Maj 31, 2011 10:10 CEST

Att inte kunna besöka en myndighet. Att inte kunna arbeta på en myndighet. Att inte känna sig välkommen. Så ser situationen ut för ett stort antal personer i Sverige som har en funktionsnedsättning. Detta trots att det sedan drygt tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på myndigheten och att besöka den.