Skip to main content

Taggar

svenska bin

svenska biodlare

paul svensson

honung och hälsa

naturligt söt

biodling

sorthonung

svensk honung

Primörhonung

Coop Bevara Surret

lotta fabricius kristiansen

Pollinering i Sverige

Nu börjar Pollineringsveckan!

Nu börjar Pollineringsveckan!

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 09:34 CEST

​Våren står i full blom och runt om i Sverige engagerar man sig för att hejda minskningen av bin och andra pollinatörer. I veckan mellan 16–24 maj arrangerar miljöorganisationer, bönder, biodlare, föreningar, kommuner, länsstyrelser, högskolor och företag tillsammans en mängd olika aktiviteter för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinerande insekter.

Pollineringsskolan – gratis guide för natursugna barn och vuxna

Pollineringsskolan – gratis guide för natursugna barn och vuxna

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2020 07:30 CEST

​Denna vår kan både vuxna och barn lära sig hur blommor och bin funkar. Pollineringsskolan beskriver lättfattligt och bildrikt det fantastiska samarbetet mellan växterna och insekterna. Skolan är framtagen av Pollinera Sverige och lanseras inför Pollineringsveckan 16–24 maj.

Omfattande fusk med honung avslöjat i internationell tävling

Omfattande fusk med honung avslöjat i internationell tävling

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 12:46 CEST

Nära hälften av alla honungsbidrag i årets upplaga av tävlingen World Beekeeping Awards underkändes i den kemiska analysen och gick inte vidare till provsmakning. I tävlingen deltog 173 olika sorters honung från hela världen och kontrollerna visade att hela 46 procent av bidragen underkändes på grund av antibiotikarester, tillsatt socker eller bristande kvalitet vid hanteringen.

​Mer blommor – så alla bin får mat!

​Mer blommor – så alla bin får mat!

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2019 14:39 CEST

Bristen på mat kan komma att skapa konkurrens mellan honungsbin och vilda bin. Lösningen är att vi satsar på fler ängsmarker och odlar mer bivänliga växter, menar föreningen Svenska Bin.

Årets Pollinatör har sått viktiga frön över hela Sverige

Årets Pollinatör har sått viktiga frön över hela Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 09:00 CEST

För tredje året delas utmärkelsen Året Pollinatör ut av nätverket Pollinera Sverige, och detta år valdes fröföretaget Pratensis i Småland av en enhällig jury. Mottagaren ska ha arbetat systematiskt och medvetet för att förbättra livsbetingelser för pollinerande insekter.

​Experterna: Så kan vi stoppa utrotningen av insekter och stötta pollineringen

​Experterna: Så kan vi stoppa utrotningen av insekter och stötta pollineringen

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 13:00 CEST

Torsdagen den 23 maj besöker två experter på pollinering och odling Stockholm för ett forum anordnat av Pollinera Sverige. Deras föreläsningar kommer att vara startpunkten för ett manifest för hur Sverige kan bevara och skydda sina pollinatörer.

World Bee Day 20 maj: Mångfald och artrikedom gynnar alla bin

World Bee Day 20 maj: Mångfald och artrikedom gynnar alla bin

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 06:00 CEST

Idag 20 maj firas honungbina över hela världen. I Slovenien, som ligger bakom införandet av World Bee Day, håller man honungsbiet högt och biodlingen har traditionellt hög status. I vårt grannland Danmark har det däremot utbrutit en infekterad konflikt mellan anhängare till de vilda bina och biodlarna och deras honungsbin. I Sverige menar forskare att konflikten är onödig.

​Pollineringsveckan visar vad vi kan göra för att gynna insekterna

​Pollineringsveckan visar vad vi kan göra för att gynna insekterna

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 09:00 CEST

Pollineringsveckan lanserades förra året av nätverket Pollinera Sverige. Från 18–26 maj 2019 samlas en rad olika initiativ och evenemang runt om i landet där man arbetar för att öka kunskapen om pollinerande insekter och vad de behöver för att överleva.

Det krävs en plan för att förbättra villkoren för pollinerande insekter

Det krävs en plan för att förbättra villkoren för pollinerande insekter

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 08:00 CEST

Nätverket Pollinera Sverige vill driva på utvecklingen mot en nationell strategi för att säkra pollineringen och samlar därför landets ledande expertis till ett forum på Rosendals trädgård, i samarbete med Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket och LRF. Forumet kommer att ta fram konkreta förslag och ett manifest som ska driva på att Sverige får en nationell pollineringsstrategi.

​Pollinera Sverige sprider kunskap om humlor och bin i Plantagens butiker

​Pollinera Sverige sprider kunskap om humlor och bin i Plantagens butiker

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2019 09:00 CEST

Med start i maj kommer alla Plantagens butiker i både Sverige, Norge och Finland att ha informativa skyltar för att hjälpa kunderna att välja växter som gynnar pollinerande insekter. Pollinera Sverige och Plantagen har som mål att tillsammans sprida kunskap om vad pollinatörerna behöver för att överleva.

Hur smakar honung – egentligen?  Sensoriker och kock guidar i smakvärlden

Hur smakar honung – egentligen? Sensoriker och kock guidar i smakvärlden

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 07:00 CET

Svenska Bin samarbetar med två toppnamn inom svensk gastronomi under biodlarkongressen Apiscandia 9–10 februari i Göteborg: sensoriker Johan Swahn och kocken Sofia B Olsson från restaurang vRÅ. ​– Vi vill undersöka honungens smakvärld och utveckla ett språk som kan definiera det breda smakspektra som de svenska nektarsorterna kan erbjuda, berättar Lotta Fabricius Kristiansen från Svenska Bin.

Brist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar

Brist på svensk honung skapar marknad för förfalskningar

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2018 13:00 CET

​Honung är ett av de mest förfalskade livsmedlen i världen. I Sverige utför grossister och uppköpare löpande stickprovskontroller för att säkra ursprung och kvalitet. ​Fler biodlare och fler bisamhällen i Sverige är botemedlet mot fusket, enligt Staffan Tegebäck på Biodlingföretagarna. ​– En större inhemsk produktion minskar utrymmet för importerad prisdumpad honung, menar han.

20 ton honung från Asien såldes som svensk

20 ton honung från Asien såldes som svensk

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 12:59 CEST

I veckan som gick har en omfattande falskmärkning av importerad honung upptäckts. Bluffen avslöjades då köparen Lars Pettersson på LP:s biodling gjorde en så kallad pollenanalys som visade att partiet var från Asien och inte som angivits från Sverige. Flera uppköpare har blivit lurade och bland biodlarna i Sverige är oron stor att förfalskningen ska drabba kundernas förtroende för deras produkter.

​Förebild för bönder blev Årets Pollinatör 2018

​Förebild för bönder blev Årets Pollinatör 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 12:00 CEST

Niclas Malm är bonden som visar andra bönder hur man kan kombinera rationellt storskaligt lantbruk med rik biologisk mångfald. På försöksgårdarna Glyttinge och Klostergården utanför Linköping har han sått in ett- och fleråriga växter på svårbrukade åkerkilar och hörn som utan förlust kan användas för att gynna pollinatörerna. För detta belönas han nu med utmärkelsen Årets Pollinatör 2018.

De vill samla Sverige kring pollineringen

De vill samla Sverige kring pollineringen

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 12:16 CEST

– Det är hög tid att frågan om pollinering blir lika viktig som klimat, rent vatten och plastföroreningar, menar Anna Lind Lewin och Lotta Fabricius Kristiansen, som startat nätverket Pollinera Sverige. 19–27 maj lanserar de Pollineringsveckan som sätter fokus på alla aktiviteter och samarbeten i nätverket där du kan lära dig mer om hur du gynnar bin, humlor och vilda pollinatörer.

Experter samlas bakom Pollinera Sverige

Experter samlas bakom Pollinera Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 07:00 CET

Under en workshop 1 december 2017 lades den första grunden till nätverket Pollinera Sverige som ska lyfta den livsviktiga pollineringsfrågan. Forskare och experter från Sveriges universitet och företrädare för miljöorganisationer, parker och trädgårdar, biodlare, koloniträdgårdsföreningar samt bönder och odlare var eniga om att dela och sprida kunskaper om hur vi kan gynna pollinatörerna.

Surrande parker och trädgårdar – nytt samarbete för att pollinera mera

Surrande parker och trädgårdar – nytt samarbete för att pollinera mera

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

I vår och sommar kommer besökarna i flera av Sveriges främsta parker att kunna lära sig mer om bin, humlor och insekter. I ett nytt samarbete mellan Svenska Bin och park- och trädgårdsnätverket Swedish Gardens eller SSPPG arbetar man nu för att sprida kunskap om den livsviktiga pollineringen och för att inspirera besökarna att själva gynna pollinatörer i sina odlingar.

Årets Pollinatör 2017: Trafikverket på Gotland

Årets Pollinatör 2017: Trafikverket på Gotland

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 09:19 CEST

Mottagare av Svenska Bins utmärkelse Årets Pollinatör blev Trafikverket på Gotland för medveten slåtter som gynnar bin och andra pollinatörer. Överlämnandet skedde i en speciellt utvald vägren vid Södra Hällarnas naturreservat i Vibble där bina surrar och blåelden just nu blommar som vackrast.

Almedalen: Svenska Bin och deras vilda vänner kämpar för hållbar mångfald

Almedalen: Svenska Bin och deras vilda vänner kämpar för hållbar mångfald

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 12:00 CEST

Antalet vilda bin minskar och det krävs snabba insatser. Utarmningen av floran är ett hot mot våra pollinatörer. Svenska Bin vill se ökade satsningar på kunskap om pollineringens värde för livsmedelsförsörjning, artrikedom och vild natur. För andra året i rad finns Svenska Bin på plats i Almedalen och lyfter Gotlands blommande och artrika vägrenar som ett hållbart föredöme.

Internationella experter varnar för osund konkurrens och förfalskad honung

Internationella experter varnar för osund konkurrens och förfalskad honung

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2017 08:00 CET

I samarbete med de svenska biodlingsföretagarna har internationella experter inom biodling och honungsproduktion skrivit ett öppet brev till Livsmedelsverket, Konsumentverket och Jordbruksverket där de kräver att man säkerställer ursprung och äkthet av den honung som säljs i Sverige.