Gå videre til innhold
Lavere eksport av skalldyr i første halvår

Pressemelding -

Lavere eksport av skalldyr i første halvår

Norge eksporterte 23 000 tonn skalldyr til en verdi av 766 millioner kroner i første halvår 2017. Det er en nedgang i volum på 22 prosent og en verdinedgang på 17 prosent mot samme periode i fjor.

Den norske rekeeksporten hadde en verdi på 303 millioner kroner i årets første halvår, ned 19 prosent mot samme periode i fjor. Det ble eksportert 706 tonn kongekrabbe, til en verdi av 192 millioner kroner, en nedgang på 14 prosent, og snøkrabbe for 172 millioner kroner, en nedgang på 24 prosent fra året før. Sverige er det største eksportmarkedet for skalldyr i første halvår 2017, etterfulgt av Sør-Korea og Japan.

– Over halvparten av årets snøkrabbekvote er tatt på land, men mer og mer av kongekrabbefangstene flyttes til høsten og størstedelen av årets kvote gjenstår å fange. Det er god etterspørsel i markedene for de store krabbene og vi ser for eksempel en prisøkning på fryste snøkrabber på 42 prosent i forhold til første halvår i fjor, sier analytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Lovende krabbemarked i Øst

Nedgangen i eksporten av levende kongekrabber har vært på 50 prosent første halvår 2017 til 62 millioner kroner, hovedmarkedet her er Sør- Korea, etterfulgt av USA og. For fryst kongekrabbe har eksporten vokst med 32 prosent til 130 millioner kroner i første halvår 2017, her har hovedmarkedet også vært Sør-Korea.

- Sør-Korea har vært dominerende kongekrabbemarked hittil i år, mens Japan har vært et dominerende marked for snøkrabbe. Begge disse landene har lange tradisjoner for å spise disse krabbene og holder på å bli meget gode markeder for store norske krabber, sier Sjømatrådets fiskeriutsending i Japan og Sør-Korea, Gunvar Lenhard Wie.

Nedgangen i eksporten av fryste snøkrabber har vært på 23 prosent i første halvår 2017 til 172 millioner kroner. Snøkrabbene har i hovedsak blitt eksportert til Japan og Sør-Korea.

Sverige største marked for reker

Sverige var i første halvår 2017 det største mottakerlandet for reker fra Norge, og eksporten hit hadde en verdi på 164 millioner kroner, noe som er en nedgang på 17 prosent mot samme periode i fjor. Til Finland, som er det nest største markedet, gikk eksporten ned med 17 prosent til 47 millioner kroner.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.