Gå videre til innhold
Sildefiletprodukter utgjør nå hoveddelen av sildeeksporten fra Norge.
Sildefiletprodukter utgjør nå hoveddelen av sildeeksporten fra Norge.

Pressemelding -

​Pelagisk eksport for 4,3 milliarder kroner

Norge har eksportert 180 000 tonn sild og 135 000 tonn makrell til en verdi av 3,6 milliarder kroner hittil i år. I samme periode har Norge eksportert pelagisk fisk for totalt 4,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 21 prosent og en verdinedgang på 3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I september har Norge eksportert pelagisk fisk for 490 millioner kroner. Det er en nedgang på 44 prosent sammenlignet med september måned i fjor.

- Sildefiletprodukter utgjør nå hoveddelen av sildeeksporten fra Norge, med en verdiandel på 50 prosent. Sildekvotene på NVG- og Nordsjøsild er i år 66 prosent høyere enn i fjor, noe som har medført lavere priser hittil i år. Vi ser at fryst filet har holdt seg bedre i pris enn fryst hel sild, noe som gjenspeiler problemer i det som tradisjonelt har vært store markeder som Russland, Ukraina og Nigeria, sier analytiker Kristin Lien i Sjømatrådet.

- Makrellprisen i september var betydelig lavere enn for samme måned i fjor. Men med forslag om en kraftig nedgang i den nord-øst atlantiske makrellkvoten for neste år, kan vi se en økning i gjennomsnittsprisen utover sesongen. Norge har omtrent en fjerdedel av denne makrellkvoten, som igjen utgjør omtrent en tredjedel av de totale fangstene av atlantisk- og stillehavsmakrell på omtrent tre millioner tonn årlig, sier Lien.

Tyskland og Polen største markeder for sild

Norge har eksportert 82 000 tonn hel sild og 66 000 tonn fryste sildefiletprodukter til en verdi av 1,6 milliarder kroner hittil i år. Det er 10 000 tonn mer hel sild enn for samme periode i fjor, mens filet er på samme nivå som i fjor. De største markedene for fryste sildefiletprodukter har hittil i år vært Tyskland, Polen, Hviterussland og Litauen, mens det for fryst hel sild har vært Ukraina, Nederland, Litauen og Egypt. Eksportprisene på sild er lavere i år enn i fjor. Gjennomsnittsprisen for fryst hel sild var 7,80 kroner, som er en reduksjon på 20 prosent. For fryst filet var gjennomsnittsprisen 14,55 kroner, en reduksjon på 12 prosent fra samme periode i fjor.

I september har Norge eksportert 3 500 tonn fryst hel sild og 6 800 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en volumnedgang på henholdsvis 55 prosent og 42 prosent fra september i fjor.

Gode makrellpriser

Norge har eksportert 129 000 tonn fryst hel makrell og 4 000 tonn fryst makrellfilet hittil i år. Det er 16 000 tonn mindre hel makrell enn for samme periode i fjor. Hittil i år har verdien av makrelleksporten blitt redusert med 7 prosent til 1,7 milliarder kroner. Hovedmarkedene har i første halvår vært Kina, Japan, Tyrkia og Sør Korea. På tross av en økning i den norske makrellkvoten på 27 000 tonn fra i fjor, har vi hittil i år sett høyere makrellpriser sammenlignet med samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell hittil i år er 12,60 kroner. Det er en prisøkning på 3 prosent fra samme periode i fjor.

I september har Norge eksportert 27 000 tonn fryst hel makrell, en nedgang på 31 prosent, 400 tonn fryst makrellfilet, som er en økning på 9 prosent fra samme måned i fjor. I september var gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell under 600 gram kroner 11,55. Det en prisnedgang på 2,26 kroner fra september i fjor. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.