Gå videre til innhold
Klippfisken opplevde et svært godt første kvartal i 2018, og bidro til at Norge i samme periode satte ny eksportrekord for torsk. (Foto: Norges sjømatråd/Tom Haga)
Klippfisken opplevde et svært godt første kvartal i 2018, og bidro til at Norge i samme periode satte ny eksportrekord for torsk. (Foto: Norges sjømatråd/Tom Haga)

Pressemelding -

Tidenes beste kvartal for torskeeksporten

Norge eksporterte 676 000 tonn sjømat til en verdi av 23,7 milliarder kroner i første kvartal. Det er en volumnedgang på 8 prosent og en verdinedgang på 2 prosent eller 488 millioner kroner målt mot første kvartal i fjor.

- Dette er det beste kvartalet for torsk noensinne, med en samlet eksportverdi på over 3 milliarder kroner. Spesielt klippfisk, saltfisk og fersk hel torsk har opplevd en prisoppgang, med henholdsvis 19, 12 og 7 prosents økning. Dette skyldes en god etterspørsel i våre viktigste konsummarkeder, som Portugal og Spania, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Ingrid Kristine Pettersen.

Opptur for klippfisken

Norge eksporterte 21500 tonn klippfisk til en verdi av 943 millioner kroner første kvartal. Det er en nedgang i volum på 3 prosent, mens verdien økte med 24 millioner kroner eller 3 prosent. Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første kvartal.

- Vi ser at det er spesielt klippfisk av torsk som trekker opp verdien i klippfiskkategorien. Dette skyldes stor prisoppgang, særlig er det en økning på klippfisk til Portugal, hvor eksportprisen var 75 kroner per kilo i mars i år, en økning på 15 kroner fra samme periode i fjor. Vi ser også en prisøkning ute hos konsumenten. Samtidig har vi de senere år sett en liten nedgang i klippfisk som spises hjemme. Derimot tyder konsumtall på at det totale konsumet (hjemme og ute) ikke faller nevneverdig. Det ser ut til at den tradisjonelle tørkede og saltede klippfisken er mer følsom for prisøkninger enn den fryste utvannede fisken, sier fiskeriutsending i Portugal, Johnny Thomassen. 

Verdi- og volumøkning i saltfiskeksporten

Norge eksporterte 8700 tonn saltfisk til en verdi av 429 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 4 prosent, mens verdien økte med 68 millioner kroner eller 19 prosent. Portugal, Hellas og Spania var våre viktigste markeder for saltfisk i første kvartal. 

Opp for fersk- og fryst torsk

Norge eksporterte 32000 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 1,1 milliard kroner i første kvartal. Det er en liten nedgang i volum fra i fjor, mens verdien økte med 42 millioner kroner eller 4 prosent. Av dette utgjør skrei 4300 tonn, som er en økning på 3 prosent. Norge eksporterte skrei for 166 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning på 14 millioner kroner eller 9 prosent fra samme periode i fjor.

Norge eksporterte 22000 tonn fryst torsk til en verdi av 772 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 5 prosent, mens verdien økte med 86 millioner kroner eller 13 prosent fra samme periode i fjor.

- Vanligvis ser vi at prisen på fersk hel torsk og skrei går ned i mars, men i år har prisen økt. Også skreivolumene har økt i samme periode, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen. 

Positiv pristrend for laksen

Norge eksporterte 246 000 tonn laks for 15,8 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på 6 prosent målt i volum, mens verdien falt med 240 millioner kroner eller 1,5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks falt dermed fra 65,43 kroner til 61,11 kroner per kilo. Polen, Frankrike og USA var største mottakere av laks fra Norge i første kvartal.

- En sterk vekst i lakseprisen de siste månedene gjør at vi er optimistiske med hensyn på den videre utviklingen i sjømateksporten for 2018. For eksempel var gjennomsnittsprisen i november for fersk hel laks 50,50 kroner per kilo. I mars hadde denne steget til 67,59 kroner per kilo. Høy kampanjeaktivitet i store markeder som Frankrike, Storbritannia og Italia i kombinasjon med en sterk Euro har bidratt til et prisløft for laks, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Sjømatrådet.

Ned for ørret

Norge eksporterte 9800 tonn ørret for 633 millioner kroner i første kvartal. Volumet økte med 14 prosent, mens verdien falt med 43 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. Hviterussland, USA og Polen var våre største markeder for norsk ørret i første kvartal. 

Nedgang for sild og makrell

Norge eksporterte 89000 tonn sild til en verdi av 756 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 18 prosent, mens verdien falt med 108 millioner kroner eller 13 prosent. Tyskland, Polen og Litauen var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.

- Prisen på sild fortsetter å være på et lavt nivå. Ikke siden 2011 har vi sett lavere priser for silda. Dette er i stor grad knyttet til økte kvoter de siste årene i kombinasjon med manglende tilgang til det historisk sett viktigste sildemarkedet Russland. Prisen er på et nivå der afrikanske markeder igjen begynner å kjøpe sild. Eksempelvis har Egypt økt volumet med 123 % til over 12000 tonn, sammenlignet med samme periode i fjor, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Norge eksporterte 52000 tonn makrell til en verdi av 654 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 23 prosent, mens verdien falt med 160 millioner kroner eller 20 prosent. Tyrkia, Sør-Korea og Kina var største markeder for norsk makrell i første kvartal. 

Ned for kongekrabbe og opp for reker

Norge eksporterte 450 tonn kongekrabbe til en verdi av 126 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 14 prosent, mens verdien falt med 14 millioner kroner eller 10 prosent.

For reker var volumoppgangen på 12 prosent til totalt 2000 tonn, mens verdien økte med 27 millioner kroner til en total eksportverdi på 165 millioner kroner eller 19 prosent i første kvartal.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.