Blogginlägg -

Johan medverkar som gäst i radio P3

Johan pratar om familjerelationer där barn växer upp med separerade föräldrar, pappor som överger sina barn och om det finns skillnad mellan kvinna och man när det kommer till förmågan att ta ansvar för barnen. En fråga som ställs i programmet är om män är mer känslokalla än kvinnor.

Varför är det just papporna som oftast lämnar?

Enligt forskningsstudier är det oftare kvinnan som vill separera. Enligt forskaren Osmo Kontula, Befolkningssinstitutet i Finland är det 20 % mannen, 70 % kvinnan och 10 % både mannen och kvinnan som tar initiativ att skilja sig. När männen lämnar en relation bryter de i högre grad kontakten med sin ursprungliga familj jämfört med kvinnan som håller kvar relationer över gränserna.

Vad händer när ett barn växer upp utan två föräldrar?

Barnet får förhoppningsvis en förälder som är lyckligare efter skilsmässan än före. Barn sörjer mer naturligt det de förlorar i samband med en skilsmässa vilket gör att de ofta går stärkta ur en kris i familjen, men de behöver hjälp med känslor och att få samtala om det. Det som skadar barn mest är om föräldern som barnet har kvar fortsätter att bråka med sin fd partner inför barnen. Det är heller inte känslomässigt bra för barnet att inte ha kontakt med den förälder som har lämnat familjen. Det drabbar olika men kan skapa osäkerhet hos barnet som tar sig uttryck i förmågan att ingå intima relationer med partners på ett funktionellt sätt. Det kan även skapa en känsla av övergivenhet och ledsenhet som kan ta sig uttryck i både ilska, hård attityd eller instabil känslomässighet. 

Tar det längre tid för en pappa att förstå ansvar? 

Nej, det tycker inte jag att man kan säga. Snarare så tror jag att män uppfostras att leka längre än vad kvinnan uppfostras att göra. Redan i barnåren kan vi se hur flickor ofta leker mamma, pappa, barn medan pojkarna springer runt och jagar varandra, spelar spel och tävlar vem som är starkast, snabbast osv. Det är svårt att säga hur mycket biologi som ligger i den här skillnaden, Men vi kan konstatera att den finns. Det kan göra att vi ser kvinnan vara mera förberedd och villig att gå n i familjelivet jmf med mannen. Det är dock viktigt att veta om att detta är en grov generalisering. 

Vad kan man som pappa göra, ifall man känner problem med att knyta an till sitt barn/sin familj?

Han kan söka sig till de pappagrupper eller mansgrupper som finns idag och söka hjälp för sin manlighet och synen på sig själv som pappa. Det handlar ofta om en osäkerhet inför rollen att bli en duglig pappa till sitt barn. Ibland känner mannen ett underläge gentemot kvinnan som gör att han drar sig undan eller beter sig onödigt omoget.

Ämnen

  • Mental hälsa

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll

johan snackar om jämlik fördelning i familjen på Radio P4 Malmöhus 3 juli kl 08.45

Hur gör man om ena parten blir mer projektledare än jämlik?
Det löser man genom att sätta ord på sina känslor kring ojämlikheten. Det är viktigt att göra sig förstådd och bli förstådd av sin partner när det gäller ojämlik fördelning.
Finns det något förhållande som faktiskt är 100% jämlikt när det kommer till hushåll och ansvar?
Nej, det finns inget förhållande som är 100 % jämlikt och ka

Johan snackar om midsommarfirandet med familjen i Radio P4 Malmöhus 18 juni kl 08.45

Midsommaren är en högtid många ser fram emot, medans andra bävar inför hur mycket det kommer drickas. 
Hur påverkar överdrivet drickande en familj under en högtid?
Det påverkar familjen mer än vad den som dricker förstår. Det som händer när de vuxna dricker överdrivet mycket alkohol är att barnen blir övergivna. Redan vid ett glas vin märker barn att den vuxne agerar annorlunda mot utan alko

Johan snackar om hur man kommer överens inför barnen efter en skilsmässa i radio P4 Malmöhus onsdag 3 april 2019

Tema för dagens program är, hur kommer man överens inför barnen efter en skilsmässa?
Hur vanligt upplever du att problem med att inte vilja träffas efter skilsmässan t ex på barndop, vigsel studentexamen etc.?
Det är ovanligt. Det är dock vanligt att det känns obekvämt och krystat att träffas efter skilsmässan. 
-Den första tiden efter en separation är säkerligen extra tuff, hur ska man k

Johan snackar om förluster och kriser i radio P4 Malmöhus onsdag 27 mars

+ Vilka är de största kriserna par brukar gå igenom? De största kriserna ett par går igenom är när vi sviker varandra på olika sätt. Det är dock ofrånkomlig att vi gör det, men sättet vi gör det på och vem vi gör det mot kan ger olika skador på vår inre människa. Vi lägger hela vårt hjärta i den andras händer när vi går in i en djup kärleksrelation. En färsk berättelse om hur svek i kärleksrelatio

Vill du ha en livslång relation som växer och utvecklas? Parterapeuterna Ove Johansson och Gunilla Branzell ger sina bästa tips.

Vill du ha en livslång relation som växer och utvecklas? Parterapeuterna Ove Johansson och Gunilla Branzell ger sina bästa tips.
Separationer handlar ofta om att vi inte kommunicerar, blir sedda eller får våra behov tillgodosedda i relationen. Kolla igenom denna lista och se till att jobba på eventuella svaga punkter. Då har din relation god chans att hålla livet ut!
1. Ha en varm dialog

Johan snackar "bråka-bra" i radio P4 Malmöhus med Hanna Palm och Ola Selmén

Hur man lär sig att bråka schysst.
- Vad ÄR ett bråk egentligen? Räcker det med att man inte kommer överens om något eller krävs höjda röster och ilska?
Bråk kan vara så olika för oss. Men bråk för en familjerådgivare är att två parter inte kommer överens i betydelsen har en konflikt.
- Vad är de vanligaste orsakerna till konflikter i ett förhållande?
Olika syn på ekonomi, barnuppfost

Johan pratar om relationer och skilsmässa efter sommarledigheten i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Varför tror du att skilsmässorna ökar efter semester och ledigheter?
Under längre ledigheter får vi mera tid att umgås. Vi ser då mera av varandras olika sidor på gott och ont. Vi bråkar oftast mer under ledigheter särskilt i början av den för att längre in i ledigheten ha kommit fram till en koncensus vad vi vill ägna vår gemensamma ledighet åt. Men om man lever i ett förhållande som redan är

Johan pratar om hur familjen påverkas av sjukdom i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Är det viktigt att familjer eller par söker hjälp hos en familjerådgivare om sjukdom eller funktionshinder finns i familjen?
Ja, det är en viktig anledning för att komma till familjerådgivning eller parterapi för att få hjälp.
Vilka slags problem kan uppstå om någon i familjen blir plötsligt sjuk eller visar sig ha ett funktionshinder?
Familjerelationerna förändras och därmed villkoren fö

Johan pratar om Julen i radio P4 Malmöhus morgonsändning

Julen är familjernas högtid, ändå finns det knappt en enda släkt där det inte gnisslar alls. Hur kommer det sig att det år efter år är så svårt för många att få till det? 
Det beror på att vi har höga förväntningar på att umgås med varandra på julen. De förväntningarna kan vi inte alltid infria och då blir vi besvikna, arga och ledsna.
Vilka är de vanligaste problemen som kan leda till konfl