Blogginlägg -

När semestern börjar närma sig slutet - några tips och tankar från Familjerådgivaren

Tips för att behålla det lugn som man hade under semestern, in i hösten?

Flytta med dig någon händelse, erfarenhet eller lärdom från viloperioden in i hösten. Du kan ha varit med om en stark upplevelse, blivit förälskad, fått barn eller barnbarn som kan komma betyda mycket för dig i höst. Glöm inte att kvällarna fortfarande är ljumma och ljusa. Var ute och träffa fortsatt dina vänner ute på café och restauranger eller badplatsen.

Hur undvika att falla in i vardagsstressen?

Det går Du bäst genom att andas rätt. I tekniker som Mindfulness och Yoga talas det mycket om andning och hur den påverkar vår förmåga att hantera stress och andra psykologiska påfrestningar. Du kan gå en kurs i mindfulness eller yoga som också är ett bra sätt att hantera vardagsstressen.

Vad kan man konkret göra i sin vardag?

Göra övningar som handlar om Din andning och även en del rörelser som ex finns inom Yoga. Det vi vet är bra är motion, rörelse och vilopauser.

Hur få en mjukstart på jobb?

Du gör bäst i att ta de första dagarna på jobbet till att arbeta undan de uppgifter som ligger och väntar på dig eller de Du inte hann med före Din semester. Du kan äta din lunch utomhus och gå en promenad på lunchen.

Om semestern inte blev som du tänkt dig! Du blev ej utvilad som du önskade, dina förväntningar blev inte uppfyllda etc. Vad kan man göra för att räcka till nästa ledighet? Hur hantera dessa känslor?

Det är ett tillfälle att arbeta med sig själv när det gäller krav och förväntningar på sig själv och omgivningen. Det kan även vara så att livet har bjudit dig på prövning eller oväntade skeenden som du inte har kunnat styra över, tex en separation och då ska du arbeta dig igenom den sorgen och återerövra ett nytt sätt att leva.

Vanligaste misstaget man gör när tillbaka till jobbet och vardagen igen? Ta tag i allt etc.

Det största misstaget vi ofta gör är att glömma bort att sommaren inte är slut bara för att semestern är slut.  Det är vanligt att vi deppar ihop för att vi tänker att allt det som hör semestern till är slut, men det är ett "feltänk" som vi behöver utmana oss att bryta. På jobbet kan man försöka att skapa sommarstämning genom att gå på AW och sitta ute. Man kan även äta sin lunch ute.

Vad är de vanligaste anledningarna till att semestern inte blev som man tänkt sig?

Det är att vi oftast att vi tänker att alla roliga och bra saker och upplevelser ska hinnas med under semestern. Vi ställer ofta för höga förväntningar och krav på oss själva och våra partners/familjer och det kan leda till besvikelse om de inte uppfylls.

Tips till de som fortfarande har semester kvar - Hur undvika ångest över jobbet?

Ta chansen att göra de saker och träffa de människor som du i vanliga fall inte kan eller hinner när du arbetar. När du får prestations-tankar i huvudet så fundera på varifrån de kommer, dig själv eller din omgivning? Du har ett värde i att vara människa inte vad du presterar eller vad du gör utan vem du är. 

Ämnen

  • Mental hälsa

Regioner

  • Utanför Sverige

Kontakter

Johan Hagström

Presskontakt Verksamhetschef Handledning & Utbildning +46768465278

Joanna Knuhtsen

Presskontakt Beteendevetare Råd & stöd samtal, Marknadsansvarig & Personal +46(0)4078211

Vera Holmlund

Presskontakt Marknadsansvarig och administratör

Relaterat innehåll

johan snackar om jämlik fördelning i familjen på Radio P4 Malmöhus 3 juli kl 08.45

Hur gör man om ena parten blir mer projektledare än jämlik?
Det löser man genom att sätta ord på sina känslor kring ojämlikheten. Det är viktigt att göra sig förstådd och bli förstådd av sin partner när det gäller ojämlik fördelning.
Finns det något förhållande som faktiskt är 100% jämlikt när det kommer till hushåll och ansvar?
Nej, det finns inget förhållande som är 100 % jämlikt och ka

Johan snackar om midsommarfirandet med familjen i Radio P4 Malmöhus 18 juni kl 08.45

Midsommaren är en högtid många ser fram emot, medans andra bävar inför hur mycket det kommer drickas. 
Hur påverkar överdrivet drickande en familj under en högtid?
Det påverkar familjen mer än vad den som dricker förstår. Det som händer när de vuxna dricker överdrivet mycket alkohol är att barnen blir övergivna. Redan vid ett glas vin märker barn att den vuxne agerar annorlunda mot utan alko

Johan snackar om hur man kommer överens inför barnen efter en skilsmässa i radio P4 Malmöhus onsdag 3 april 2019

Tema för dagens program är, hur kommer man överens inför barnen efter en skilsmässa?
Hur vanligt upplever du att problem med att inte vilja träffas efter skilsmässan t ex på barndop, vigsel studentexamen etc.?
Det är ovanligt. Det är dock vanligt att det känns obekvämt och krystat att träffas efter skilsmässan. 
-Den första tiden efter en separation är säkerligen extra tuff, hur ska man k

Johan snackar om förluster och kriser i radio P4 Malmöhus onsdag 27 mars

+ Vilka är de största kriserna par brukar gå igenom? De största kriserna ett par går igenom är när vi sviker varandra på olika sätt. Det är dock ofrånkomlig att vi gör det, men sättet vi gör det på och vem vi gör det mot kan ger olika skador på vår inre människa. Vi lägger hela vårt hjärta i den andras händer när vi går in i en djup kärleksrelation. En färsk berättelse om hur svek i kärleksrelatio

Johan snackar "bråka-bra" i radio P4 Malmöhus med Hanna Palm och Ola Selmén

Hur man lär sig att bråka schysst.
- Vad ÄR ett bråk egentligen? Räcker det med att man inte kommer överens om något eller krävs höjda röster och ilska?
Bråk kan vara så olika för oss. Men bråk för en familjerådgivare är att två parter inte kommer överens i betydelsen har en konflikt.
- Vad är de vanligaste orsakerna till konflikter i ett förhållande?
Olika syn på ekonomi, barnuppfost

Johan pratar om Anknytning och relationer i radio P4 Malmöhus morgonsändninging

Vad är Anknytning?
Begreppet anknytning i psykoterapisammanhang beskriver hur vi människor knyter an till varandra. John Bowlby och Mary Ainsworth är två grundare av den sk Anknytningsteorin som beskriver hur spädbarnet och anknytningspersonen (modern oftast) startar en relation med olika kvaliteter och som sedan påverkar hur vi som vuxna knyter an till andra viktiga personer.
Hur fungerar a