Gå direkt till innehåll

Ämnen: Konsumentfrågor

Älgburgare från Sverige är populära bland de tyska besökarna på Grüne Woche i Berlin. Foto: Ludewig Bernhard

Svensk tradition och innovation på matmässan Grüne Woche i Berlin 2024

Grüne Woche i Berlin är en av världens största konsumentmässor för lantbruk, livsmedel och trädgård. Jordbruksverket samordnar Sveriges deltagande på mässan med målet att stärka svensk livsmedelsexport och Sverige som måltidsdestination. 2024 deltar flera spännande svenska matföretag och visar upp allt från svenskt hantverksöl, sill och chili till produkter av sockertång och mungbönor.

Distriktsveterinärerna erbjuder ingen veterinär service i Dingle i dagsläget, men har fått i uppdrag av Jordbruksverket att ta fram en plan för att etablera sig i distriktet. Foto: Kenneth Bengtsson, Scandinav

Distriktsveterinärena får i uppdrag att etablera sig i Dingle - men det kommer ta tid

Från och med den 18 maj finns inte längre någon veterinär beredskap dygnet runt i Dingle. Distriktet omfattar kommunerna Sotenäs, Munkedal, Tanum och Strömstad samt Lysekil utom Skaftö församling. Sedan 2015 har en privat aktör haft den veterinära beredskapen. Jordbruksverket ger nu Distriktsveterinärerna i uppdrag att etablera sig i Dingle, samt ta fram en plan för detta. Det kommer dock ta tid.

Journalister är välkomna att delta på mottagningen i Slottsträdgården (vid insektshotellet) som arrangeras av Landsbygdsnätverket, Jordbruksverket och Malmö stad, måndag den 22 maj, kl. 16.45-18.30.

Pressinbjudan Sveriges ordförandeskap: Konferens om framgångsrikt miljöarbete inom ramen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik 22-24 maj

Miljö, klimat och djurvälfärd står i fokus i Malmö den 22-24 maj. Det är experter från Europas myndigheter, intresseorganisationer och forskning som samlas med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU. Värdar för mötet är det nationella nätverket för den gemensamma jordbrukspolitiken, Landsbygdsnätverket, och Landsbygds-och infrastrukturdepartementet.

Försörjningsförmåga ett allt viktigare mervärde för svensk mat

Försörjningsförmåga ett allt viktigare mervärde för svensk mat

Att upprätthålla och öka den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt för att Sveriges befolkning ska få mat, i såväl stabila tider som i kris. När Jordbruksverket i en uppdaterad rapportserie presenterar mervärden inom svensk livsmedelsproduktion, lyfts försörjningsförmåga fram som ett viktigt mervärde. Konsumenter kan, genom att välja svenska livsmedel, bidra till att stärka både den svenska

Ett övergripande tema för chefsveterinärernas arbete under det svenska ordförandeskapet är hållbar produktion av livsmedel av animaliskt ursprung. Foto: Distriktsveterinärerna.

Pressinbjudan Sveriges ordförandeskap: EU:s chefsveterinärer träffas i Varberg 26 - 28 april

25 - 28 april samlas EU:s chefsveterinärer för ett möte i Varberg med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Sveriges chefsveterinär, Lena Hellqvist Björnerot Jordbruksverket, leder mötet i Varberg. Ett övergripande tema för chefsveterinärernas arbete under det svenska ordförandeskapet är hållbar produktion av livsmedel av animaliskt ursprung.

Visa mer

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.