Gå direkt till innehåll

Ämnen: Veterinärmedicin

Jordbruksverket har tillsammans med LRF, Livsmedelsverket, Tillväxtverket och länsstyrelsen arrangerat så kallade regelsafaris för att gemensamt prata om den regel- och kontrollbörda som lantbrukarna behöver förhålla sig till. Foto: Carl Johansson

Kartläggning av krav och villkor som hindrar livsmedelsstrategin

Målet för Sveriges livsmedelsstrategi är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen ökar samtidigt som de nationella miljömålen nås. 2023 gjorde Jordbruksverket en kartläggning över regler och villkor som hindrar oss från att nå livsmedelsstrategins mål. I en skrivelse till regeringen föreslår vi nu ett antal åtgärder.
Genom regelförenklingar och åtgärder som minskar admi

Klimatfrågor ur ett lantbruksperspektiv står i fokus på den konferens Jordbruksverket och Greppa Näringen arrangerar i Norrköping den 7-8 februari. Bild: Oleg Troino, Mostphotos.

Konferens i Norrköping 7-8 februari om klimatförändringarna och lantbruket

Alla pratar om klimat - men hur påverkar det lantbruket och vad kan vi göra åt det? Du som är journalist är välkommen till Jordbruksverkets och Greppa näringens klimatkonferens i Norrköping 7 - 8 februari där klimatfrågor ur ett lantbruksperspektiv står i fokus under två heldagar.
Temat under konferensens första dag är hur lantbruk kan anpassas till ett förändrat klimat. Markku Rummukainen från

Syftet med stödet är att främja jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i EU. Foto: Scandinav.

EU-miljarder att söka för marknadsföring av mat och jordbruksprodukter

Även i år finns nära 2 miljarder att söka för att marknadsföra jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i EU. Syftet är öka exporten och konsumtionen av jordbruksvaror från EU. Stödet riktar sig till bransch- och producentorganisationer och kan ge medfinansiering upp till 85 procent av kostnaden för exempelvis reklamkampanjer och deltagande på mässor. Sista ansökningsdatum är 14 maj.

Visa mer

Om Jordbruksverket

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en huvuduppgift. Distriktsveterinärorganisationen ingår i Jordbruksverket.