Gå direkt till innehåll
De nya reglerna ger ett starkare skydd för arbetstagarna, framför allt för de som är tidsbegränsat anställda eller som jobbar deltid. Menar Simployers HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg.
De nya reglerna ger ett starkare skydd för arbetstagarna, framför allt för de som är tidsbegränsat anställda eller som jobbar deltid. Menar Simployers HR- och arbetsrättsexpert Ida Ljungberg.

Nyhet -

Nya EU-regler stärker arbetstagarnas position

Det nya arbetsvillkorsdirektivet medför förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, som började gälla 29 juni. Direktivet kommer från EU och syftar till att stärka arbetstagarna genom att det blir krav på tydligare anställningsvillkor och nya regler som kan göra det enklare för arbetstagare att gå upp i tid.

Simployers expert Ida Ljungberg förklarar innebörden och bakgrunden till det nya regelverket.

De nya reglerna ger ett starkare skydd för arbetstagarna, framför allt för de som är tidsbegränsat anställda eller som jobbar deltid.

  • Regelverket innebär att arbetstagaren kan begära en högre sysselsättningsgrad och den med tidsbegränsad anställning kan begära att den blir fast. Arbetsgivaren måste då skriftligt motivera varför detta inte skulle kunna tillmötesgås. Arbetsgivaren kommer som huvudregel inte heller att kunna förbjuda arbetstagaren att ha en annan anställning, säger Ida Ljungberg som är arbetsrättsexpert på Simployer Sverige.
  • Eftersom en begäran inte måste tillgodoses kan det uppfattas som att detta bara blir en formalitet. Om arbetsgivaren inte vill eller kan tillmötesgå begäran kanske det inte förändrar så mycket för arbetstagaren. Men arbetsgivaren måste ändå tänka till och sakligt motivera varför personen inte ska få gå upp i tid eller vara fast anställd. I en del fall kommer man då i stället kanske fram till att begäran faktiskt är möjlig att tillmötesgå, vilket är positivt för arbetstagaren, säger Ida Ljungberg.

Ofrivilliga deltider har länge varit ett problem på arbetsmarknaden. Det har oftast drabbat kvinnor eftersom deltider är vanligt i kvinnodominerade branscher som bland annat vård och omsorg. Tre gånger fler kvinnor än män arbetar deltid enligt en rapport från Akademikernas arbetslöshetskassa.

Arbetsvillkorsdirektivet innehåller även bestämmelser om utökad rätt till skriftlig information om anställningsvillkoren och rätt att ha parallella anställningar. Det blir högre krav på arbetsgivaren att vara tydlig med vilka anställningsvillkor som gäller.

  • Sådan information är särskilt viktig för arbetstagare som har anställning under en kortare tid och som behöver kunna vara flexibla på arbetsmarknaden, vilket kan få betydelse för många unga på arbetsmarknaden. Sammantaget ger regelpaketet en starkare position för alla arbetstagare som idag har osäkra arbetsvillkor eller som arbetar deltid. För arbetsgivarna blir det större krav på tydlighet och att sakligt motivera sina beslut, säger Ida Ljungberg.

Fakta

Arbetsvillkorsdirektivet - började gälla 29 juni

  • · Utökad informationsskyldighet om anställningsvillkor
  • · Medarbetaren kan begära att gå upp i tid och få fast anställning
  • · Om arbetsgivaren inte vill eller kan tillmötesgå arbetstagarens begäran måste arbetsgivaren ge ett skriftligt svar med en tillhörande förklaring
  • · Arbetsgivaren får som huvudregel inte förbjuda en parallell anställning


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Cornelia Bjørke-Hill

Cornelia Bjørke-Hill

Presskontakt Head of Group PR and Communications +47 90795343
Elin Hultqvist

Elin Hultqvist

Presskontakt Marketing manager +46 72 237 97 62

Relaterat innehåll

Simployer gör det enkelt att vara en god arbetsgivare

Simployer erbjduer expertis och lösningar för att hantera och utveckla medarbetare. Det gör vi genom expertstöd, HR-mjukvara och utbildning.

Simployer
Simployer Stockholm
111 23 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum