Gå direkt till innehåll
Igår träffades flera kommuner och privata aktörer inom bad för att diskutera framtiden med fokus på kompetens
Igår träffades flera kommuner och privata aktörer inom bad för att diskutera framtiden med fokus på kompetens

Nyhet -

Svenska Badbranschen stärker sin framtid – Genom nätverk och kompetensutveckling

Köping, Sverige - Vid nätverksträffen för Svenska Badbranschen samlades deltagare från små till stora badanläggningar, både kommunala och privata, tillsammans med utbildningsinstitutioner (Vuxengymnasium och Komvux) och Arbetsförmedlingen Västmanland. Under mötet presenterades framsteg, initiativ och framgångsfaktorer i det pågående kompetensförsörjningsprojektet genom Arbetsförmedlingens främjandemedel. Detta blev ett gemensamt forum för att diskutera och planera branschens kompetensförsörjning och framtida tillväxt.

Ett centralt tema var behovet av att synliggöra branschens verkliga rekryteringsbehov. Trots en uppenbar efterfrågan på personal, återspeglas detta inte i nuvarande statistik. För att adressera detta gap, betonades vikten av att samla och dela transparent data om anställningsläget inom branschen – hur många som arbetar, antalet vakanser och potentialen för nya anställningar.

Ett annat viktigt steg framåt är skapandet av nätverk där badanläggningar kan samarbeta och dela erfarenheter. Dessa nätverk syftar till att stärka samverkan i både stora och små frågor och inspirera varandra att möta branschens utmaningar. Ett framstående exempel är nätverket i regionen Arboga-Köping-Västerås-Enköping, och nu ser även anläggningar i Värmland möjligheten att engagera sig i liknande initiativ.

Framåtblickande planer inkluderar utbildning av yrkesbedömare och validering av personal mot yrkesbevis, vilket skulle resultera i certifierade anläggningar som kan stoltsera med kvalificerade medarbetare. Detta kompletteras med initiativ för att introducera och integrera nya personer i branschen, genom samverkan mellan olika aktörer.

Mötesformen har visat sig vara en stor framgång och öppnar upp för nya medlemmar till Svenska Badbranschen, flera anmälningar till yrkesbedömarutbildningen och nya vägar för branschens kompetensförsörjning. Med dessa steg mot ökat samarbete, transparens och utveckling skapas nya möjligheter för Svenska Badbranschens medlemmar och den gemensamma kompetensförsörjningen och utvecklingen.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Kari Tryde

Kari Tryde

Kompetensansvarig

Relaterat innehåll

Relaterade event

Tillsammans får vi fler att bada mer

Svenska Badbranschen är intresseorganisationen som samlar aktörer inom offentliga bad, spa, hotell, privata pooler och leverantörer för att bli en stark och gemensam röst för tryggare och bättre badupplevelser i hela landet.