Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regionfrågor

Lokala rutiner och etiska principer viktiga inslag i SK-kurs i levnadsvanor

Lokala rutiner och etiska principer viktiga inslag i SK-kurs i levnadsvanor

SLS Levnadsvaneprojekt tog 2016 fram förslag om hur en SK-kurs i levnadsvanor kan utformas för att möta delmål STb2 i specialistutbildningen. Syftet var att stödja kursarrangörer med innehåll och utformning av kurser för att öka läkarnas förmåga att vägleda patienter i frågor om levnadsvanor. Nu presenteras en uppdatering som lyfter riskgrupper samt vikten av etiska principer och lokala rutiner.

SLS utlyser särskild satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

SLS utlyser särskild satsning för tvärvetenskapliga forskningsprojekt om äldre med multisjuklighet

Äldre med multisjuklighet utgör en allt större del av patienterna inom hälso- och sjukvården och det finns mycket i det medicinska omhändertagandet och samverkan kring patientgruppen som behöver utvecklas och förstås bättre. För att öka kunskapen inom området utlyser nu Svenska Läkaresällskapet (SLS) två miljoner kronor för att stimulera tvärvetenskaplig forskning kring äldre med multisjuklighet.

Svenska Läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén.

Tuffa tider väntar regionerna trots utlovade extra miljarder i budgetproppen

Inflationen slår hårt mot välfärden. Därför skjuter regeringen till 10 miljarder extra i generella permanenta statsbidrag, och ytterligare 3 miljarder i sektorsbidrag till hälso- och sjukvården. Ett tillskott som inte kommer att räcka för att hantera det tuffa läget i regionerna. SLS ordförande Tobias Alfvén kommenterar budgetpropositionen 2024 och de delar som rör hälso- och sjukvården.

Visa mer

Läkarnas oberoende vetenskapliga professionsorganisation som arbetar för bästa möjliga hälsa för alla.

Svenska Läkaresällskapet är läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, fackligt och politiskt obunden ideell organisation.

Läkaresällskapet arbetar för en bättre hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi utvecklar frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik och erbjuder en stimulerande mötesplats. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter i aktuella medicinska frågor.

Svenska Läkaresällskapet

Klara Östra Kyrkogata 10
101 35 Stockholm
Sverige