Gå direkt till innehåll
SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis

Pressmeddelande -

SLU erbjuder journalister Östersjö-expertis

Vid SLU finns en bred kompetens kring frågor som rör Östersjön. Nu finns en expertlista för journalister som söker inspiration till spännande reportage, eller expertutlåtanden om något som händer i Östersjön. Det kan handla om vattnets källflöden i berg och skogar och om flöden via jordbruksmark och städer, med kopplingar till övergödning och miljögifter. Det kan också handla om hur fiskbestånden och ekosystemen i Östersjön mår, påverkas och utvecklas.

Den expertlista som har tagits fram är sorterad efter följande ämnesområden:

  • Övergödning och näringsbelastning till Östersjön
  • Miljögifter och hormonstörande ämnen
  • Fiske, fisk och fiskbestånd
  • Säl, skarv och tumlare
  • Biologisk mångfald, främmande och rödlistade arter, ekosystembaserad havsförvaltning, marina ekosystemtjänster, samt generellt miljötillstånd i Östersjön
  • Akvakultur och "nya" fiskarter som människoföda
  • Klimatförändring
  • Skogen, skogsbruk och Östersjön
  • Miljökommunikation, marin naturvägledning och pedagogik

Länk till listan över forskare och experter vid SLU
https://www.slu.se/ostersjoexperter

Kontaktinformation

Jens Olsson, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.