Skip to main content

Nya regler för information om oförpackade livsmedel

Blogginlägg   •   Sep 30, 2014 16:04 CEST

Informationsförordningen ställer krav på att 14 allergener ska anges för livsmedel. Skillnaden mot nuvarande märkningslagstiftning är att informationen även ska finnas för oförpackade livsmedel som på säljs t.ex. restaurang, café och vid catering. Vad de nya reglerna kommer innebära i praktiken och i den offentliga kontrollen återstår dock att se.

Under våren 2014 skickades en remiss ut gällande information om livsmedel som säljs oförpackade eller förpackas på kundens begäran, alternativt är färdigförpackade för direkt försäljning. Många synpunkter kom in till Livsmedelsverket och några ändringar har gjorts utifrån dessa. Förslaget är skickat för en s.k. notifiering till EU-kommissionen.

Informationsförordningen lämnar utrymme för nationell tillämpning av hur informationen ska komma konsumenten tillhanda. Förslaget innebär att upplysning om allergener får förmedlas skriftligt, muntligt eller med andra tekniska hjälpmedel under förutsättning att det även kan ske muntligt. Information om allergener är alltid obligatorisk och gästen ska inte behöva begära att få den.

I förslaget står även att i de fall då allergeninformationen sker muntligt ska det finnas en inbjudan från livsmedelsföretagaren till gästen om detta, en skriftlig eller muntlig sådan. Däremot krävs ingen sådan invit för verksamheter inom vård, skola och omsorg där gästerna och deras överkänslighet är kartlagda sedan tidigare. Liknande gäller även för t.ex. personalrestauranger som har god kännedom om sina gäster och tydliga rutiner för att säkerställa information om deras livsmedelsöverkänslighet.

Gemensamt för livsmedel som inte är färdigförpackade är att det alltid ska finnas information om livsmedlets beteckning om gästen frågar efter den. I vissa fall kan beteckningen för ett livsmedel vara tillräcklig att ange även ur ett allergenperspektiv, om det av denna framgår innehåll av aktuella allergener, t.ex. senapsdressad potatissallad. Utöver information om beteckning och allergener finns inga ytterligare krav på information för oförpackade livsmedel.

Då livsmedel förpackas på kundens begäran eller är färdigpackade för direkt försäljning, t.ex. i en delikatessdisk, ska en ingrediensförteckning kunna lämnas om önskemål finns från kunden. Däremot finns inget krav på att ange ingrediensförteckningen i fallande storleksordning. Vidare finns även krav på att ange nettokvantitet, hållbarhet, förvaringsanvisning, kontaktuppgifter, ursprung där så krävs, bruksanvisning samt eventuell alkoholhalt.

Det nya förslaget utgörs av föreskrifter, Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation, vilka träder i kraft den 13 december 2014. Livsmedelsverket har även för avsikt att ge ut en vägledning gällande föreskrifterna och informationsförordningen under 2014. 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy