Gå videre til innhold
Fantastisk skreisesong

Pressemelding -

Fantastisk skreisesong

Norge eksportert 5 160 tonn fersk, hel kvalitetsmerket Skrei i 2016. Årets sesong var preget av god kvalitet, høy pris og stor etterspørsel.

Det er 20 år siden Norges sjømatråd startet en beskjeden satsning på skrei i utlandet. I dag er skreien et kjent og kjært produkt rundt om i Europa og Norge eksporterte i 2016 kvalitetsmerket Skrei for 186 millioner kroner. Det er en økning på 52 millioner, sammenlignet med i fjor.

Salget av fersk torsk, inklusiv skrei og filet er hittil i år på 1,39 milliarder, opp 203 millioner kroner eller 17 % fra samme periode i fjor.

- Årets sesong har gått over all forventning og eksporttallene er sterke. En snittpris på 36,10 kroner per kilo er 5,93 kroner høyere enn i fjor. I fjor fikk man 5,39 kroner mer for et kilo med kvalitetsmerket Skrei, sammenlignet med hel fersk torsk. I år har vi fått 8,30 kroner mer for skreien, og det er gode nyheter for alle som jobber med kvalitetsmerket Skrei, oppsummerer bransjeansvarlig for torskefisk i Norges sjømatråd, Jack-Robert Møller.

Etter en uvanlig tidlig start på skreisesongen i 2014 var 2016 mer i tråd med 2015 og «normalen». Kvotene var store og tilgjengeligheten har vært bra med rekordstore landinger av torsk i mars. 10-15% av torsken som fiskes mellom 1. januar og 30. april sorteres og pakkes i henhold til kvalitetsstandarden for skrei, for så å bli merket med det eksklusive kvalitetsmerket for Skrei.

- Det har vært gjennomført omfattende kontroller av kvaliteten på skreiproduktene. I alt har Skreipatruljen foretatt 139 stikkprøver fordelt på produksjonsanlegg og omlastingssentraler. Godt over halvparten av de lisensierte pakkerne er kontrollert. Det generelle inntrykket er at kvaliteten har vært jevn og god, og det er gledelig fordi det er løftet vi gir til markedet når vi markedsfører og selger kvalitetsmerket Skrei, sier Marit Sogn-Grundvåg, fagansvarlig for kvalitetsmerker i Norges sjømatråd.

Skreifest i Madrid

Kvalitetsmerket Skrei selges i rundt 20 land. Viktige markeder utenom Norge, som tar unna omtrent en tredjedel av totalvolumet, er Spania, Frankrike og Tyskland. Sverige er også et viktig marked for kvalitetsmerket Skrei.

- Danmark er suverent størst i eksportstatistikken, men veldig mye av skreien som blir solgt til Danmark sendes videre til andre EU-land, sier Jack-Robert Møller.

Møller er tilbrakt mye tid i England under årets sesong. Han har blant annet lært engelskmennene å lage tradisjonell mølje med solid hjelp fra “bestemødre fra Husøy”.

- Men årets høydepunkt var nok «Casa del Skrei» i Spania. Vi feiret at det er 20 år siden Sjømatrådet begynte å markedsføre skrei i Spania. Det populære matmarkedet Mercado de San Ildefonso i Madrid ble forvandlet til et skreimarked for én dag. Alle tapasbodene i lokalet på tre etasjer serverte hver sin unike skrei-rett og markedet ble dekorert med skrei-plakater og bilder fra Nord-Norge, forteller Møller.

Mange aktiviteter

Sjømatrådet har jobbet aktivt for å styrke skreiens posisjon rundt om i Europa og USA. Det har blitt arrangert store eventer i alle de viktigste markedene.

- Merkevaren kvalitetsmerket Skrei står veldig sterkt i Spania og årets sesong har vært en stor suksess. Rekordmange aktører i Spania har vært med på satsningen. Nesten 4000 butikker og mer enn 800 restauranter har mottatt materiale fra Norges sjømatråd og i tillegg gjør supermarkedene på egen hånd en veldig god jobb med å markedsføre kvalitetsmerket Skrei. Legger vi til bred omtale i mediene så er resultatet at flere og flere vet hva skrei er. Vår siste undersøkelse viser at 42 % av spanjolene har hørt om skrei. Tallene er gode, men vi må jobbe videre slik at flere velger kvalitetsmerket Skrei i butikken, forteller fiskeriutsending Hildegunn Fure Osmundsvåg.

Norges sjømatråd jobber kontinuerlig med å øke kunnskapen om kvalitetsmerket Skrei ute i markedene. 

- I 2013 hadde sju prosent av svenskene hørt om skrei - nå vet 57 prosent av befolkningen hva skrei er. Og tallene er like gledelige i Tyskland. Der vet halve befolkningen, 40 millioner mennesker, hva skrei er og en tredjedel av befolkningen vet at skreien er norsk. Gjennom turer med journalister til vinterfiske i nord, kokkekurs for journalister med stjernekokker og små- og store fortellinger om skreien sendt til tyske medier fikk skreien medieomtale til den eventyrlige verdien av 32 millioner kroner. Så mye hadde det kostet om man skulle ha kjøpt den annonseplassen man nå har fått gjennom å få journalister til å skrive om skreien, forteller Møller.

Fokus på kvalitet

Kvalitetsmerkeordningen for skrei har de siste årene fremstått som et flaggskip for den norske torskenæringen. Fra 2006 har kvalitetskravene til skrei som skal merkes med logoen til skreimerkeordningen vært definert i en Norsk Standard. Standarden skaper forutsigbarhet for kvaliteten konsumenten kan forvente seg ved kjøp av kvalitetsmerket Skrei.

71 produsenter har vært lisensierte for pakking av kvalitetsmerket Skrei denne sesongen, noe som er en økning på 11 fra 2015. 44 eksportører har vært lisensiert i 2016.

- Å sikre kvaliteten koster pakkerne noe ekstra arbeid. Hver fisk må vurderes, merkes med kvalitetsmerket for Skrei og pakkes i henhold til standarden. Men betalingsvilligheten i markedet for kvalitetsmerket Skrei er stor nok til å dekke inn dette og mer, sier rådgiver Amund Bråthen i Norges sjømatråd.

- Historien om skreien som svømmer en distanse som tilsvarer Oslo-Roma for å gyte er fortsatt en fantastisk historie som fasinerer mange. At den i tillegg har de spesielle kvalitetene som kjennetegner en langdistansesvømmer gjør den ettertraktet på middagsbordet til alle som setter pris på kvalitet, sier Jack-Robert Møller.

Name of Image

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.