Gå videre til innhold
Fortsatt vekst i sjømateksporten

Pressemelding -

Fortsatt vekst i sjømateksporten

Hittil i år er det eksportert sjømat for 28,8 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent eller 5,9 milliarder kroner målt mot samme periode i fjor.

- Den norske sjømateksporten går så det suser. Det ble eksportert noe mindre sjømat de fire første månedene i år, men verdien er 5,9 milliarder høyere enn for samme periode i fjor. Dette skyldes stor etterspørsel og høy pris for den norske sjømaten, kombinert med en fortsatt gunstig valutasituasjon, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

- Det er laks og ørret som bidrar sterkest til den kraftige eksportveksten. For laksen har snittprisen vært 56,81 kroner per kilo hittil i år, mot en snittpris på 41,89 kroner i samme periode i fjor. Samtidig legger vi bak oss en fantastisk skreisesong med godt fiske og høy etterspørsel. Det bidrar til gode eksporttall for skrei og annen hvitfisk. Vi ser sterke tall for april, med en samlet økning på 35 prosent. Noe av forklaringen på det er den tidlige påsken og dermed få røde dager i april, sammenlignet med i fjor, sier Hanssen.

Laks og ørret øker

Det ble eksportert laks for 18,2 milliarder kroner i de fire første måneder av 2016. Det er en økning på 25 prosent, eller 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I april måned ble det eksportert laks for 4,9 milliarder kroner. Det er en økning på 40 prosent eller 1,4 milliarder kroner fra april i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 57,39 kroner per kilo mot 39,89 kroner i april i fjor. Polen og Frankrike var de største kjøperne av laks fra Norge i første kvartal.

Ørreteksporten endte på 1,3 milliarder, som er en økning på 117 prosent eller 704 millioner kroner fra de fire første månedene i fjor. Det ble eksportert ørret for 405 millioner kroner i april. Det er en økning på 174 prosent eller 257 millioner kroner sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er de største kjøperne av norsk ørret Hviterussland og Japan.

Name of Image

Økning for fersk og fryst torsk

Hittil i år er det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 1,4 milliarder kroner. Det er en økning på 20 prosent eller 230 millioner kroner. I april ble det eksportert fersk torsk, inklusiv filet, for 315 millioner kroner. Det er en vekst på 14 prosent eller 40 millioner kroner sammenlignet med april i fjor.

Fryst torsk, inklusiv filet, endte på 925 millioner kroner. Det er en økning på 54 prosent eller 326 millioner kroner. I april ble det eksportert fryst torsk, inklusiv filet, for 228 millioner kroner som er en økning på 43 prosent eller 69 millioner kroner sammenlignet med april i fjor.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Hittil i år er det eksportert klippfisk for 1,1 milliard kroner. Det er en nedgang på 9 prosent eller 104 millioner kroner. I april ble det eksportert klippfisk for 256 millioner kroner, en økning på 31 prosent eller 61 millioner kroner fra april måned i fjor.

Saltfisken endte på 695 millioner kroner, som er en økning på 16 prosent eller 95 millioner kroner. I april måned ble det eksportert saltfisk for 256 millioner kroner. Det er på samme nivå som april i fjor.

Opp for sild og makrell

Hittil i år er det eksportert sild for 980 millioner kroner. Det er en økning på 71 prosent eller 406 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I april måned ble det eksportert sild for 126 millioner kroner. Det er en økning på 60 prosent eller 47 millioner kroner sammenlignet med april i fjor. Polen og Tyskland er de største markedene for sild.

For makrellen var eksporten på 931 millioner kroner. Det er en økning på 50 prosent eller 310 millioner kroner. I april ble det eksportert makrell for 160 millioner kroner. Det er en økning på 99 prosent eller 80 millioner kroner fra april måned i fjor. Hittil i år er Japan og Nigeria de viktigste markedene.

Du finner brukervennlige nøkkeltallsider, som viser utviklingen av norsk sjømateksport her: www.seafood.no/nøkkeltall

Name of Image

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.