Gå videre til innhold
​God måned for torskeeksporten til tross for nedgang

Pressemelding -

​God måned for torskeeksporten til tross for nedgang

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,28 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang på 51 millioner kroner, eller 4 prosent fra oktober i fjor. Totalt ble det eksportert 34 658 tonn torsk, sei, hyse og annen hvitfisk. Det er en reduksjon på 17 prosent fra oktober i fjor. Det eksporteres mindre klippfisk og fryst fisk.

-Sammenlignet med en historisk sterk torskefiskeksport i oktober i fjor, ser vi nå det nest høyeste nivået gjennom tidene. Situasjonen er preget av at det har vært fisket mindre, samtidig som prisene har økt, godt hjulpet av valutasituasjonen. Dette gir i sum en svært god måned for torskefiskeeksporten, selv med en liten nedgang, sier Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Mindre klippfisk i oktober

Norge eksporterte klippfisk for 450 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang på 56 millioner kroner, eller 11 prosent fra oktober i fjor. Det ble det eksportert 9 257 tonn klippfisk, som er en reduksjon på 3 143 tonn eller 25 prosent. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 19 prosent.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 285 millioner kroner, en reduksjon på 9,3 millioner kroner fra i fjor. Prisen lå i gjennomsnitt 26 prosent over prisen i fjor. Eksporten av klippfisk sei kom på 118 millioner kroner, en nedgang på 39 millioner kroner fra oktober i fjor. Prisen på sei var 5 prosent over oktober i fjor.

Portugal var største enkeltmarked for klippfisk i oktober og eksporten kom på 171 millioner kroner. Det er en nedgang på 31 millioner kroner fra oktober i fjor.

Økning for saltfiskeksporten

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 12 millioner kroner til totalt 84 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 17 prosent fra samme måned i fjor. Det ble eksportert 2 068 tonn saltfisk i oktober, det er en nedgang på 5 prosent. Gjennomsnittsprisen i norske kroner økte med 23 prosent. Portugal er største kjøper av norsk saltfisk i oktober.

Mindre tørrfisk til høyere pris

Det ble eksportert hel tørrfisk for 152 millioner kroner i oktober. Det er 27 prosent mer enn for samme måned i fjor. Det ble eksportert 1 023 tonn helt tørrfisk i oktober. Det er en reduksjon på 24 prosent fra oktober i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 792 tonn til en verdi av 130 millioner kroner. Det er en økning 33 millioner kroner, eller på 34 prosent fra oktober i fjor. Gjennomsnittprisen på hel tørrfisk var 163,87 kroner i oktober. Det er 67 prosent høyere enn oktober i fjor. Største tørrfiskmarked i oktober var Italia, som kjøpte tørrfisk for 84 millioner kroner.

I tillegg ble det i oktober eksportert tørkede hoder og rygger for 27 millioner kroner. Det er en økning på 8,7 millioner kroner, eller 46 prosent fra oktober i fjor. Nigeria er største kjøper av tørkede hoder og rygger.

Sterk måned for ferske produkter

Det ble eksportert ferske torskefiskprodukter for 162 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 8 millioner kroner, eller 5 prosent fra oktober i fjor. Målt i volum økte eksporten med 5 prosent fra oktober i fjor.

Det ble eksportert fersk torsk for 45 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 4 prosent fra oktober i fjor. Gjennomsnittsprisen for fersk torsk var i oktober 32,66 kroner per kilo. Det er en økning på 17 prosent fra oktober i fjor. Eksporten av fersk hel sei økte fra 6 til 22 millioner kroner i oktober, mens eksporten av fersk hel hyse ble redusert fra 30 til 25 millioner kroner.

Eksporten av fersk filet ble redusert med 3,7 millioner kroner til 36 millioner kroner i oktober. Eksporten av torskefilet ble redusert med 2,9 millioner til 23 millioner kroner, mens eksporten av fersk hysefilet gikk ned fra 12 til 10 millioner kroner. Prisen på torskefilet var i gjennomsnitt 85,46 kroner per kilo, en økning på 18 prosent fra oktober i fjor. For hysefilet økte prisen med 6 prosent til 66,24 kroner per kilo.

Reduksjon for fryste produkter

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 51 millioner kroner til totalt 428 millioner kroner i oktober. Volumet gikk ned med 18 prosent.

Eksporten av hel fryst fisk ble redusert med 33 millioner kroner til totalt 373 millioner kroner i oktober. Eksporten av fryst hel torsk ble redusert fra 236 til 213 millioner kroner, fryst hel sei økte fra 11 til 30 millioner kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 102 til 73 millioner kroner. Fryst hel blåkveite økte fra 30 til 39 millioner kroner og uer økte fra 16 til 13 millioner kroner i oktober sammenlignet med oktober i fjor.

Eksporten av fryst filet ble redusert fra 72 til 53 millioner kroner i oktober. Totalvolumet gikk ned 40 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 22 prosent. Størst reduksjon var det for torskefilet som ble redusert med 55 prosent til 339 tonn, og filetblokk av torsk som ble redusert med 41 prosent til 314 tonn i oktober. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.