Gå videre til innhold
Skreikampanje 2020
Skreikampanje 2020

Pressemelding -

Klart for skreikampanje i Europa

I takt med den beste torsken, ruller i disse dager årets skreikampanje også ut i europeiske markeder.

- Skreien er en spydspiss for norsk sjømat, spesielt på hvitfisksiden. Her har vi en helt unik historie og naturlige fortrinn som baner vei for både skreien, men også for andre hvitfisk- og konvensjonellprodukter gjennom resten av året, sier Sara Møllebakken som er ansvarlig for skreikampanjen i Norges sjømatråd.

Årets reklamekampanjer for skrei rulles i år ut i totalt fire markeder; Sverige, Spania, Tyskland og Frankrike. Sistnevnte er også et satsningsmarked for norsk sjømat i 2020, så her er kampanjetrykket ekstra stort.

Markedene melder om stor interesse for materiellet som er utviklet for årets kampanje. Nærmere 11 000 butikker har mottatt kampanjemateriell i form av plakater, brosjyrer og annet fiskediskmateriell. I tillegg investeres det i synlighet på TV og reklame i sosiale medier i Sverige, Frankrike og Spania gjennom sesongen som offisielt starter 14.februar.

25-års jubileum for skrei i Spania

For 25 år siden startet Norges sjømatråd markedsføringen av skrei i utlandet, nærmere bestemt i Spania. Mye har endret seg siden 1995, men en ting er sikkert: Skrei har blitt en ettertraktet sesongvare og kvalitetsmerket skrei en merkevare i fiskediskene i Spania.

- Fra februar til april dominerer norsk skrei i fiskediskene i Spania, noe som gir den norske næringen en gunstig konkurransekraft. Dette er unikt da vi snakker om et av de mest konkurranseutsatte fiskemarkedene i Europa, sier Sjømatrådets fiskeriutsending Bjørn-Erik Stabell i en kronikk om skreimarkedet nylig.

Opplever skreihistorien på nært hold

Det er ikke bare gjennom kjøpt annonsering og butikkpromosjon at den norske skreien er synlig i markedene, skreihistorien blir også fortalt gjennom media i form av reportasjer og nyhetssaker. Hvert år inviterer Sjømatrådet flere grupper med toneangivende medier og andre viktige meningsbærere til Norge for å lære mer om hva som ligger bak den fantastiske råvaren.

- Denne sesongen er det planlagt totalt syv reiser til Norge i skreisesongen, ikke bare fra skreimarkedene, men også fra andre markeder der den unike skreihistorien er en del av merkevarebyggingen for Seafood from Norway. Vår erfaring er at når folk utenfra får oppleve og se med egne øyne hvor fisken kommer fra og hvordan ressursene forvaltes, bygger vi relasjoner og ambassadører for norsk sjømat som strekker seg mye lengre enn et medieoppslag eller en kampanjeperiode, sier Tove Sleipnes som er ansvarlig for koordineringen av reisene i regi av Sjømatrådet.

Eventyrlig skreisesong i 2019

Skreikampanjene som har blitt kjørt i utvalgte markeder gjennom mange år har gitt resultater. I 2019 ble det eksportert 6 500 tonn skrei til en verdi av 290 millioner kroner i sesongen. Det er en økning på nær 30 prosent i volum og 47 prosent i verdi mot året før.

- De siste årene har eksporten av skrei vært stabil på rundt 5 000 tonn i året, og det i en periode hvor kvotene på torsk har gått tilbake. Årets skreisesong er historisk god, med en volumvekst på nesten 30 prosent og en rekordhøy pris. Det arbeidet som den norske næringen har gjort med skreien ute i markedene bærer frukter, og er noe vi alle kan være stolte av, sa analytiker i Sjømatrådet Ingrid K. Pettersen i oppsummeringen av fjorårets sesong.

Slik profileres skreien på våre internasjonale nettsider: 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Sara Møllebakken

Sara Møllebakken

Prosjektleder +47 930 36 607

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.