Gå videre til innhold
Lakseeksport for 31,5 milliarder i første halvår

Pressemelding -

Lakseeksport for 31,5 milliarder i første halvår

Verdien av norsk lakseeksport når stadig nye høyder. I første halvår har eksportverdien for laks aldri vært høyere enn i år. Rekordhøye laksepriser og vekst i USA og Asia er hovedårsakene.

Norge eksporterte 451 000 tonn laks til en verdi av 31,5 milliarder kroner i årets første 6 måneder. Det er en volumnedgang på 1 prosent og en verdiøkning på 13 prosent, eller 3,7 milliarder kroner, fra første halvår i fjor.

Norge eksporterte 74 000 tonn laks til en verdi av 5,4 milliarder kroner i juni. Det er en volumøkning på 2 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 479 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

- Fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks, har bidratt til nok et rekordsterkt første halvår for norsk laks. Hvis vi tar hensyn til tilførselen fra andre lakseproduserende nasjoner, er etterspørselsveksten for laks størst i Asia. Det er også her vi forventer den største veksten vil kommer framover, sier Paul T. Aandahl, analytiker for laks og ørret hos Norges sjømatråd.

Rekordsterk laksepris

Gjennomsnittlig eksportpris for fersk hel laks var i første halvår på 66,38 kroner per kilo. Det er 13 prosent høyere enn i første halvår i fjor. Eksportprisen for fersk hel laks var i juni 68,80 per kilo. Det er 5 prosent høyere enn juni i fjor.

Volumnedgang og verdivekst til EU

Norge eksporterte 321 000 tonn laks til EU til en verdi av 21,8 milliarder kroner i første halvår. Det er en volumnedgang på 8 prosent eller 26 tusen tonn, og en verdiøkning på 6 prosent fra første halvår i fjor. De viktigste markedene for norsk laks i EU var Polen, Frankrike og Danmark. Danmark hadde størst vekst målt i volum med 2 000 tonn, mens Frankrike hadde størst reduksjon med 9 300 tonn.

Økning til Asia og USA

Norge eksporterte 82 000 tonn laks til Asia til en verdi av 6 milliarder kroner i første halvår. Det er en volumøkning på 15 prosent og en verdiøkning på 27 prosent, eller 1,3 milliarder kroner fra første halvår i fjor. De viktigste markedene i Asia er Japan, Vietnam og Sør-Korea.

Norge eksporterte knapt 25 000 tonn laks til USA til en verdi av 2,4 millioner kroner i første halvår. Det er en volumøkning på 26 prosent og en verdiøkning på 54 prosent fra første halvår i fjor.

Reduksjon for ørret

Norge eksporterte 16 600 tonn ørret til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en volumnedgang på 56 prosent og en verdireduksjon på 31 prosent, eller 596 millioner kroner fra første halvår i fjor. De største kjøperne av norsk ørret målt i verdi i første halvår var Japan, USA og Hviterussland.

I juni ble det eksportert 2 800 tonn ørret til en verdi av 230 millioner kroner. Det er en volumnedgang på 54 prosent eller 3 200 tonn, og en verdireduksjon på 33 prosent eller 115 millioner kroner sammenlignet med juni i fjor.

- Nedgangen i ørreteksporten skyldes i hovedsak justeringer i varelager på land og i sjø, samt lavere produksjon i 2017, sier Aandahl. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.