Gå videre til innhold
​Torskeeksporten med ny toppnotering i januar

Pressemelding -

​Torskeeksporten med ny toppnotering i januar

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for 1,25 milliarder kroner i årets første måned. Det er 11 prosent eller 128 millioner kroner mer enn januar i fjor. Det er særlig eksportrekord for ferske produkter og høy eksport av fryst torsk som forklarer veksten.

- Havfiskeflåten fisket godt opp mot nyttår og denne fisken ble skipet ut i januar til gode priser, målt i norske kroner. Også landinger av ferskfisk har vært på nivå med fjoråret, og med sterkere priser gir det eksportrekord for både ferskfisk og for torskesektoren som helhet, sier Ove Johansen, analytiker i Norges sjømatråd.

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom på totalt 324 millioner kroner i januar og aldri tidligere har verdien vært høyere i en januarmåned. Det er en økning på 14 prosent eller 40 millioner kroner fra januar i fjor. Målt i volum økte eksporten med 12 prosent.

Det er eksportert skrei for 34 millioner kroner i januar, en økning på 88 prosent eller 16 millioner kroner fra januar i fjor. Volumet økte med 56 prosent fra 445 tonn til 696 tonn. Gjennomsnittsprisen økte med 20 prosent til 48,73 kroner per kilo.

Eksporten av fersk hel torsk gikk i januar tilbake med 4 prosent eller 5,7 millioner kroner til totalt 133,5 millioner kroner. Målt i volum var det en nedgang på 649 tonn fra januar i fjor. Eksporten av fersk hel sei økte med 189 prosent fra 956 tonn til 2 761 tonn i januar.

Eksporten av fersk filet var i januar på 55,4 millioner kroner. Det er på samme nivå som januar i fjor. Målt i volum er det en nedgang på 4 prosent samtidig som prisen økte med 4 prosent.

God måned for fryst

Salget av fryste torskefiskprodukter økte med 39 prosent eller 217 millioner kroner til totalt 447,5 millioner kroner i januar. Det er fryst hel torsk som øker mest, fra 92,5 millioner til 248,6 millioner kroner. Målt i volum økte eksporten av fryste torskefiskprodukter med 142 prosent, fra 3 827 tonn til 9 250 tonn. Prisen økte med 11 prosent til 26,87 kroner per kilo. Kina var største eksportmarked av fryst hel torskefisk i januar, med en økning fra 58,4 til 114,7 millioner kroner.

Reduksjon for klippfiskeksporten

Norge eksporterte klippfisk for 376 millioner kroner i januar. Det er en nedgang på 19 prosent eller 86 millioner kroner fra januar i fjor. Totalt ble det eksportert 8 811 tonn klippfisk i januar. Det er en nedgang på 1 248 tonn eller 12 prosent fra januar i fjor og lik januar måned i 2014.

Av den totale klippfiskeksporten ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 155 millioner kroner, en reduksjon på 27 prosent, eller 56 millioner kroner fra januar i fjor. Prisen lå i gjennomsnitt 9 prosent over prisen i januar 2015. Eksportverdien av klippfisk sei kom på 178 millioner kroner i januar. Det er en nedgang på 24 millioner kroner fra samme måned i fjor. Gjennomsnittsprisen på sei lå 12 prosent under prisen på sei i januar i fjor.

Det ble eksportert klippfisk til Brasil for 218 millioner kroner i januar. Nest største eksportmarked var Den Dominikanske Republikk med en eksportverdi 35 millioner kroner.

Lavere saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, gikk ned med 5 millioner kroner til totalt 35 millioner kroner i januar. Det er en nedgang på 13 prosent fra januar i fjor. Målt i volum er det en nedgang på 16 prosent fra januar i fjor til totalt 947 tonn. Samtidig har gjennomsnittsprisen økt med 4 prosent fra januar i fjor.

Mindre tørrfisk til høyere pris

Norge eksporterte tørrfisk for 66,5 millioner kroner i januar. Det er en økning på 2,3 millioner kroner fra samme måned i fjor. Målt i volum er det en nedgang på 26 prosent, fra 554 tonn til 413 tonn i januar i år. Prisen var i gjennomsnitt 161,08 kroner per kilo, som er en økning på 39 prosent fra januar 2015. Største marked var Italia som kjøpte hel tørrfisk for 55 millioner kroner. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.