Gå direkt till innehåll

Kategorier: vård

Fokus på etik och samskapande inom vård och omsorg när Marie Cederschiöld-dagarna går av stapeln för första gången

Den 16-17 februari arrangeras Marie Cederschiöld-dagarna, ett evenemang som initierats av Marie Cederschiöld högskola och dess ägare; Bräcke diakoni, Ersta diakoni, Stora Sköndal och Stockholms Sjukhem. Under två heldagar uppmärksammas och diskuteras aktuella teman och frågor inom området vård och omsorg, med hjälp av forskning, professionell erfarenhet och ett användarperspektiv.

Patient får frukost serverad i sängen.

Ny studie undersöker måltiders inverkan på patienter med kronisk livsbegränsande sjukdom

Mat är ett måste för att överleva. Men mat har en nästan lika viktig roll för att vi ska må bra och känna delaktighet i vardagen och livet. I en nyligen publicerad översiktsartikel studeras mat och måltiders inverkan på patienter med kronisk livsbegränsande sjukdom. Resultaten visar bland annat att många kunde känna sig splittrade från sin familj, då måltiden inte lägre blev en del av vardagen.

Nytt samarbete ska ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta

Nytt samarbete ska ge ökad tillgång till specialistvård för sexualbrottsutsatta

Regeringens nya åtgärdspaket för att bekämpa mäns våld mot kvinnor behöver kompletteras med mer långsiktiga insatser. Brist på specialistkunskap och avsaknad av nationella riktlinjer gör att vården för sexualbrottsutsatta brister. Nu har vi tillsammans med WONSA och Stiftelsen Stora Sköndal inlett ett samarbete för att bli en nationell aktör för forskning och utbildning, samt vård och behandling.

Ny utbildning – studera till distriktssköterska vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ny utbildning – studera till distriktssköterska vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Distriktssköterskor har en viktig roll i primärvården idag, och det är ett yrke som det kommer att behövas fler av de kommande åren. Därför startar Ersta Sköndal Bräcke högskola nu en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska. De första studenterna börjar sin studier i augusti 2021. Utbildningen bedrivs som deltidsstudier, anmälan öppnar 15 februari.

Visa mer

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden