Gå direkt till innehåll

Ämnen: Frivilligarbete

Inför Almedalen 2024: Hiv-Sverige presenterar 8 åtgärdspunkter i nytt program

Inför Almedalen 2024: Hiv-Sverige presenterar 8 åtgärdspunkter i nytt program

Inför Almedalen 2024 lanserar Hiv-Sverige ett nytt åtgärdsprogram. Programmet riktar sig till beslutsfattare och politiker, och syftar till att stärka personer som lever med hiv, nå närmare målen i Agenda2030 och skapa mer handlingskraft i frågor som rör hiv.

"Vår förhoppning är att programmet och vår medverkan på Almedalen ska leda till att kunskapen om hiv i politiken ökar, och att vi i

Jonas Sjöstedt (V) var en av politikerna som fick frågor om hiv och att leva med hiv på Järvaveckan.

Hiv-Sverige lyfter hiv med EU-kandidater, partiledare och riksdagsledamöter på Järvaveckan 2024

Järvaveckan, som i år arrangerades på Spånga Idrottsplats i norra Stockholm mellan den 29 Maj - 1 juni, lockade en stor skara besökare och flera tongivande politiker. Hiv-Sverige fanns på plats och tog tillfället i akt att genomföra en rad intervjuer och samtal med bland andra Magdalena Andersson (S), Jonas Sjöstedt (V), Arba Kokalari (M) och Annika Hirvonen (MP).
Se video och en sammanfattnin

Få vårdutbildningar inkluderar perspektivet att leva med hiv

Få vårdutbildningar inkluderar perspektivet att leva med hiv

Uppdaterad kunskap om hiv bland personal inom hälso- och sjukvården är en förutsättning för ett gott bemötande och en mer patientsäker vård. I takt med att allt fler personer som lever med hiv blir äldre förväntas också kontakten mellan personer som lever med hiv och vård-och omsorgspersonal inom äldreomsorgen att öka.
Vårdutbildningar, såväl yrkesförberedande som på universitetsnivå, utgör knu

Ljusinstallationen på Stortorget i Östersund tidigare i år

Världsaidsdagen 2023: Hiv-Sverige synliggör hiv och att leva med hiv runt om i landet

Stockholm, 20 november 2023 - Den 1 december är det återigen dags att uppmärksamma Världsaidsdagen. Med anledning av detta arrangerar Hiv-Sverige en rad engagerande aktiviteter för att bryta stigmatiseringen och sprida kunskap om hiv i samhället.
I Borås, Skövde, Växjö och Malmö arrangeras föreläsningar för att lyfta perspektivet att leva med hiv. I centrala Göteborg kommer det att installeras

“Press nine for English” - Stora skillnader i tillgänglighet mellan landets infektionsmottagningar

“Press nine for English” - Stora skillnader i tillgänglighet mellan landets infektionsmottagningar


Att ha konstant och stabil tillgång till antiretroviral behandling är livsviktigt för personer som lever med hiv. I Sverige garanterar Smittskyddslagen undersökning, vård och läkemedel för den som lever med hiv. Genom behandling räddas liv och risken för överföring vid sexuellt umgänge, även vid oskyddade samlag, blir obefintlig. Att snabbt få behandling efter en hivdiagnos och/eller vid en

Eva Lilja, Ordförande för Hiv-Sverige

Hiv-Sverige på Almedalen - Angiveriskyldighet i vården riskerar skada folkhälsoarbetet med hiv/aids

Regeringen avser att utreda om offentligt anställda i vården ska ange papperslösa. I SVTs 30 minuter i maj uttryckte justitieminister Gunnar Strömmer att han inte avser att utesluta några offentligt anställda i kommande utredning . Om förslaget får verklighet kan vi se fler nya fall av hiv, ett större mörkertal av personer som lever med hiv och en större andel personer som går med obehandlad hiv i

Simon Blom, Hiv-Sveriges nya ombudsman

Det är med glädje vi välkomnar Simon Blom tillbaka till Hiv-Sverige. Den här gången som Ombudsman.

1 april tillträder Simon Blom som ombudsman på Hiv-Sverige.
Många av er känner till Simon Blom som en del av Hiv-Sveriges paraply. Simon började som hiv-aktivist redan för 10 år sedan genom radioprogrammet “Ligga med P3”. Därefter satt han en mandatperiod i RFSL’s förbundsstyrelse och efter sina socionomstudier anställdes han 2014 som projektledare för Hiv-Sveriges ungdomsprojekt som fick namne

Joint statement regarding the situation in Ukraine, from Board Members of the Nordic HIV Organizations; Iceland, Finland, Sweden, Norway, and Denmark:

Joint statement regarding the situation in Ukraine, from Board Members of the Nordic HIV Organizations; Iceland, Finland, Sweden, Norway, and Denmark:

Given the sad situation in Ukraine, the five Nordic patient organizations for people living with HIV unified in HIV-Nordic, emphasizes the urgent need to address awareness on an expected increase in difficulties upholding HIV treatment for people living with HIV in Ukraine and for refugees.
In the near future, it is certain, that people affected by the war, will run out of medicine and serious

Elisabeth Flodin

Den nya medicineringen kommer att förenkla vardagen för personer som lever med hiv

Från första april 2021 kan alla som lever med hiv få mediciner med en depåspruta.
Det innebär att personer som lever med hiv slipper ta tabletter varje dag.
Den nya tillgängliga behandlingen fungerar så att du tar två sprutor som ges på sjukhus varannan månad.
- Vi på Hiv-Sverige välkomnar den nya behandlingen, säger Elisabeth Flodin ordförande i Hiv-Sverige i en kommentar. - Allt som u

Staffan Hildebrand och Christina Franzén

Hiv-Sverige genomför Candlelight Memorial Days halvdagskonferens den 17 maj 2021.

Hiv-Sverige hälsar dig varmt välkommen till Candlelight Memorial Days halvdagskonferens den 17 maj 2021 klockan 13.30-16.30 2020 års Heders Red Ribbon pristagare Staffan Hildebrand berättar om sitt arbete Övriga medverkande är Martin Kristenson Karolinska institutet projektledare för Face of AIDS Film Archive Steve Sjöquist, Elisabeth Flodin och Stina Franzén Konferensen sker digitalt på Zoom

Visa mer

Hiv-Sverige - Nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med och berörs av hiv i Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige arbetar med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv. Vi arbetar med påverkas- och opinionsarbete, information och rådgivning. För och av personer som lever med hiv sedan 1990

Hiv-Sverige

INDUSTRIGATAN 6
11246 Stockholm
Sverige