Gå direkt till innehåll

Kategorier: budgethantering

Borgarråden Clara Lindblom (V), Karin Manngård (S) och Åsa Lindhagen (MP) med budgetförslaget för Stockholm 2024 som presenterades den 11 oktober. Foto:Stockholms stad/ Via TT

Skenande kostnader för gravbygget i Järva - renoveringen av Skogskyrkogården skjuts upp igen.

I stadshusmajoritetens budgetförslag för Stockholm 2024 tilldelas Kyrkogårdsnämnden en utökad investeringsbudget på 95 miljoner kronor för bygget av Järva begravningsplats och en ny ceremonilokal på Strandkyrkogården. Skogskyrkogården finns däremot inte med i investeringsplanen, trots att kyrkogårdsnämnden nyligen tog ett nytt genomförandebeslut att renovera världsarvets krematorium och kapell.

Den 28 januari 2019 beslutade kommunfullmäktige att genomföra etapp 1 av Järva begravningsplats,  Det då ansvariga borgarrådet Dennis Wedin (M) hade ekonomisk kontroll som profilfråga, och kritiserade hårt ärvda byggprojekt som inte höll budget.

Går mot budgethaveri – nytt genomförandebeslut krävs för Järva begravningsplats

Under sommaren har prognosen för Järva begravningsplats försämrats ytterligare. Underskottet ökar från 50 till 70 miljoner kronor, eller mer. Förvaltningen lovar ”genomlysa” projektet. Oppositionen säger att andra projekt måste prioriteras ner när Järva blir dyrare. Kanske begravningsavgiften höjs istället. Oavsett vad måste kyrkogårdsnämnden be kommunfullmäktige om ett nytt genomförandebeslut.

"Pandemin visar att grönområden är viktiga", sa trafikborgarrådet. "Pandemin tvingar oss att prioritera hårt", sa finansborgarrådet. - Alltså satsar staden 100-tals miljoner på att förstöra en populär park i Järva ...

Stadens prioriteringar i coronatider: Gräva upp prisad park i Järva går före vården av världsarvet Skogskyrkogården

Kyrkogårdsnämnden har under många år varit medvetna om det stora upprustningsbehovet för världsarvet Skogskyrkogården. Men när pandemin pressar ekonomin väljer nämnden att skjuta renoveringen flera år framåt. Istället prioriteras första etappen av Järva begravningsplats – ett projekt som förstör Järvas livsmiljö och redan på projekteringsstadiet spräckt alla tids- och kostnadsramar.

Kyrkogårdsförvaltningen har svårt med kostnadskontroll. Låt Parken Levas granskning visar att  budgeten för första etappen på Järva sprack med över 50 miljoner kronor bara fyra månader efter fullmäktiges beslut.

​Nya fakta visar rekordsnabbt budgethaveri för begravningsplatsen

När genomförandebeslutet för första etappen av Järva begravningsplats togs 28 januari 2019 fick kyrkogårdsförvaltningen en sträng förmaning från Stadsledningskontoret. Projektet hade fördyrats med 50 procent på två år, och så kunde det inte få fortsätta. Budgeten som nu togs av fullmäktige måste hålla. En ny granskning visar dock att sprack med över 50 miljoner kronor bara efter fyra månader.

"Den planerade ceremonibyggnad ska utformas som låg byggnad som inpassas i terrängen" skriver kyrkogårdsförvaltningen i sin bygglovsansökan för den 10 meter höga och vitmålade ceremonibyggnaden.

Kyrkogårdsförvaltningen söker bygglov för ceremonibyggnad utan begravningsplats

Stockholms kyrkogårdsförvaltning har varken marklov eller bygglov för första etappen av Järva begravningsplats. Ändå söker förvaltningen separat bygglov för en ceremonilokal. ”Märkligt” säger nätverket Låt Parken Leva i ett yttrande. "Utan begravningsplatsen är ceremonilokalen meningslös, men förvaltningen är desperat för att inget händer och vill få in en fot i området"

Visa mer

Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek - Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva.

Lokalt förankrat tvärpolitiskt nätverk för integration och hållbar utveckling.

Låt parken leva

Spånga kyrkväg 578
163 62 Spånga
Sverige