Gå direkt till innehåll

Kategorier: fjärrvärmeanläggning

Bygget av JULA Logistics nya logistikterminal, dit Solör Bioenergi levererar fjärrvärme, är i full gång.

Stor satsning på hållbar logistikterminal i Falköping med fjärrvärme från Solör Bioenergi

Just nu byggs det för fullt på Marjarps industriområde i Falköping inför att Jula Logistics nya logistikterminal ska stå klar till sommaren 2024. På ett område motsvarande tolv fotbollsplaner byggs en helt ny anläggning redo att ta emot gods från hela Europa via tåg och lastbil. Hållbarhetsfrågan är central i byggnationen och hela terminalen kommer att försörjas med fjärrvärme från Solör Bioenergi

Nu har inflyttningen startat till det nya bostadsområdet Pugerup som växer fram i centrala Hörby och för värmeleveransen står Solör Bioenergi . Foto: Marit Lasson

Klimatvänlig fjärrvärme när Solör Bioenergi levererar till nytt bostadsområde i Hörby

Nu har inflyttningen startat till det nya bostadsområdet Pugerup som växer fram i centrala Hörby. För värmeleveransen står Solör Bioenergi som under förra året började dra in fjärrvärmen till de fyra byggnader som var först ut att byggas. Totalt handlar det om elva byggnader med över nittio lägenheter där Solör levererar klimatvänlig fjärrvärme till de boende.

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme. Foto Unsplash

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme

Varje år säljs cirka 3 miljoner granar i Sverige, vilket innebär stora mängder avfall som ska hanteras i början av året. I Sjöbo har ortens invånare möjlighet att göra en insats för miljön och bidra till ett mer hållbart julfirande. När den barrande julgranen gjort sitt tar Friluftsfrämjandet hand om granen och ser till att den blir flis som används för att producera fjärrvärme.

Ekerö Solör Bioenergi AB har fått i uppdrag att installera och leverera fjärrvärme till badhuset som beräknas stå klart under våren 2023. Fotograf: Linda Broström

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme till nya badhuset på Ekerö

Under 2021 påbörjades byggandet av Ekerös nya badhus, som har ambitionen att bli ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens invånare. Ekerö Solör Bioenergi AB har fått i uppdrag att installera och leverera fjärrvärme till badhuset som beräknas stå klart under våren 2023. Sedan en tid tillbaka är fjärrvärmen i gång genom så kallad byggvärme, som används under tiden då badhuset byggs.

Solør Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Eidefoss Biovarme AS från AS Eidefoss. Foto: Solør

Solør Bioenergi i Norge växer genom köp av Eidefoss Biovarme AS

Solør Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Eidefoss Biovarme AS från AS Eidefoss. Köpet omfattar fjärrvärmeverk i Otta i Sel kommun, som förser offentliga och privata kunder i centrum med förnybar biovärme. Solør Bioenergi tar nu över anläggningen för att utveckla verksamheten ytterligare i nära samarbete med kunder och lokala myndigheter.

Visa mer

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige