Gå direkt till innehåll
Ny studie i Science: Dämpade svängningar hos smågnagarpopulationerna

Pressmeddelande -

Ny studie i Science: Dämpade svängningar hos smågnagarpopulationerna

En ny studie som publiceras i den ansedda tidskriften Science visar att smågnagarpopulationernas cykliska svängningar har dämpats kraftigt i hela Europa. Detta kan få allvarliga konsekvenser för balansen i ekosystemen.

Forskare från åtta europeiska länder kan nu visa att de tidigare så framträdande cyklerna i smågnagarpopulationerna har dämpats väldigt kraftigt. Detta faktum kan innebära stora effekter för de ekosystem där smågnagare spelar en avgörande roll, både som bytesdjur och på vegetationen de livnär sig på.

Studien bygger på långa dataserier från Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Tjeckien och Polen. I nästan samtliga länder har man kunnat se att de stora växlingarna i gnagarpopulationerna har avtagit. Förändringarna är kopplade till en negativ påverkan vintertid som framförallt lett till lägre populationstätheter på våren.

Forskarna misstänker att det finns en övergripande, storskalig faktor som ligger bakom förändringen.
‒ Troligen beror utplaningen på förändringar i klimatet, men detta har inte undersökts ännu, säger Birger Hörnfeldt, SLU, som tillsammans med Frauke Ecke deltagit i studien.

Många rovdjur är beroende av smågnagare som bytesdjur, och påverkas särskilt av den försämrade situationen på våren då de flesta har ungar att föda.
‒ Om denna störning av ekosystemen är bestående kan det få allvarliga kaskadeffekter på rovdjurspopulationer och vegetationssammansättningen, säger Birger Hörnfeldt.

De svenska dataserierna över smågnagare, som numera ingår i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram, sträcker sig ända tillbaka till början av 1970-talet då Birger Hörnfeldt inledde sina mätningar. Som följd av att de kraftiga svängningarna har minskat kan Hörnfeldt se att populationernas storlek har minskat dramatiskt i skogslandet i norra Sverige.
‒ Den uppskattade vårstammen av åkersork var i slutet av 00-talet bara 10 procent av storleken i början av 1970-talet. Och för gråsidingen är siffrorna än värre, endast 1 procent.

Studien publiceras i Science .

Kontakter:

Birger Hörnfeldt (professor)
Institutionen för vilt, fisk och
miljö
090-7868268, 070-5525328
birger.hornfeldt@slu.se

Frauke Ecke (forskare)
Institutionen för vatten och
miljö
018-673129
frauke.ecke@slu.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.