Skip to main content

Konsten att skapa ett starkt varumärke genom Corporate Culture Challenge Experience, CCCE

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2012 06:30 CET

För att stärka varumärket behövs ledare och följare som kan leva värdegrunder. De behöver visa värderingar företaget står för genom att bemöta kollegor, kunder och omvärlden med dem varje dag. Leventa och CommZone levererer Corporate Culture Challenge Experience, ett verktyg som tränar människor att vara värderingsstyrda. Det ökar lönsamheten genom att skapa följare och ledare av högsta klass.

Varumärket är det ditt företag kommunicerar ut till omvärlden. Vad är det då som formar ditt varumärke  - och hur mycket går det att påverka?

Enligt TNS SIFO arbetar varumärkesstarka företag hårt med sina värdegrunder. Värderingar och företagskultur är en mjukvara som visar hur vi behandlar varandra internt. Mjukvaran är stark och kan både hjälpa och stjälpa beroende på hur mycket du arbetar med den i organisationens vardag.

En väl fungerande ledningsgrupp kommunicerar ut värdegrunderna till resterande organisation. Väl genomarbetade värdegrunder är en förutsättning inom ledningen för att kommunikationen ska bli rak och tydlig. De medarbetare som tar till sig och verkligen förstår arbetsgivarens värderingar blir "värdegrundsambassadörer". De lever och strävar efter företagets normer - varje dag. Ambassadörerna är en enorm tillgång för organisationen och det är oftast där vi hittar de mesta produktiva och vinstgivande individerna.
TNS SIFO's studie visar på att endast 48% lever sina värdegrunder efter tio års anställning.
CCCE väcker liv i organisationen, en nytändning skapas och följare och ledare sammansvetsas på nytt.

Många företag har en utmaning idag med frågeställningen "Vad ska vi göra för att få medarbetarna att leva våra värdegrunder?"
Svaret kommer i tre steg:

  • Medvetandegöra -  Det är enbart genom tydlig kommunikation från ledningen som resterande organisation kan bli medvetna om värdegrunderna. Detta förutsätter att ledningsgruppen själva har blivit medvetna om dem först.
  • Övertygelse -  Du som individ har dina personliga grundvärderingar. När dessa till stor del stämmer överens med arbetsgivaren blir du övertygad om att dess värdegrunder är bra. Det är här skiljelinjen mellan nöjda och missnöjda medarbetare finns. Om rekryteringsprocessen har varit bra har du anställt personal med liknande värderingar som företaget har.
  • Agera -  Medarbetare som är medvetna om samt övertygade om sitt företags värderingar agerar efter dem, varje dag i varje kundmöte, kollegamöte och mot omvärlden. Det är nu varumärket byggs, stärks och utvecklas.

CCCE-träning gör följare och ledare medvetna, övertygande och agerande. Ambassadörer föds som agerar värderingsstyrt och en ny era av ledare och följare skapas.

Kontakta kinga.lundblad@leventa.se eller andreas.sander@commzone.se så kommer vi och presenterar hur CCCE kan träna upp just din organisation.

I den tredje artikeln presenterar vi hur en rekryteringsprocess kan stärkas av CCCE - så  hålla utkik, den kommer 16 januari.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera