Gå videre til innhold
Foto: Norges sjømatråd
Foto: Norges sjømatråd

Pressemelding -

Moderat verdivekst for sjømateksporten i mai

Norge har eksportert 181 400 tonn sjømat for 8,7 milliarder kroner i mai. Det er en verdiøkning på 284 millioner kroner eller 3 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat til en verdi av 43,3 milliarder kroner. Det er en verdiøkning på 3,2 milliarder eller 8 prosent mot samme periode i fjor.

- Det har vært en verdivekst på flere arter i mai, hvor spesielt laks og makrell har trukket opp totalen. Etterspørselen etter norsk sjømat er samlet sett god, særlig i Europa og Asia. Samtidig har den norske kronen svekket seg, spesielt mot dollaren, som har gitt en positiv innvirkning på eksportprisen. Selv om både eksportvolum og verdi har økt i mai så har algeoppblomstringen i Nordland og Troms medført at enkelte selskaper har lidd store tap i produksjonen. Dette er en tragisk situasjon for de som er rammet, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Forsiktig verdiøkning av lakseeksporten

Norge har eksportert 91 000 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mai. Det er en økning i volum på 14 prosent mens verdien har økt med 52 millioner kroner eller 1 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 425 000 tonn laks til en verdi av 29 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 6 prosent mens verdien har økt med 2 milliarder kroner eller 8 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i mai var 62,17 kroner per kg mot 73,16 kroner per kilo i mai i fjor. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai.

- Sterk vekst i eksportvolumet de siste to månedene har lagt et press på lakseprisen. Historisk sett har mai gitt økt laksepris, men den sterke volumveksten har snudd dette bildet i år. Hittil i år har det vært gunstige produksjonsforhold i store deler av landet, blant annet på grunn av en varm vinter. Dette har resultert i økt eksport de siste månedene. Samtidig er etterspørselen etter norsk laks fortsatt økende, spesielt i EU og Asia, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. 

Ørreteksporten øker

I mai eksporterte Norge 4 600 tonn ørret til en verdi av 307 millioner kroner. Volumet økte med 11 prosent mens verdien økte med 9 millioner kroner eller 3 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 19 300 tonn ørret til en verdi av 1,3 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 9 prosent, mens verdien økte med 169 millioner kroner eller 14 prosent. USA, Hviterussland og Japan var våre største marked for ørret i mai.

Nedgang for fersk torsk – eksporten av fryst torsk øker i verdi

Norge har eksportert 4 200 tonn fersk torsk til en verdi av 177 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 27 prosent mens verdien falt med 26 millioner kroner eller 13 prosent fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 39 000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, mens verdien falt med 102 millioner kroner eller 6 prosent. Danmark, Nederland og Spania er største mottakere av fersk torsk i mai.

- Det er fortsatt en nedgang i volum mot samme periode i fjor, grunnet lavere kvoter og fangst. I tillegg er det en liten nedgang i pris, som har sammenheng med at den totale størrelsessammensetningen er mindre, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

I mai har Norge eksportert 5 200 tonn fryst torsk til en verdi av 224 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 12 prosent mens verdien økte med 8 millioner kroner eller 4 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 36 500 tonn fryst torsk til en verdi av 1,5 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 11 prosent, mens verdien økte med 370 millioner kroner eller 32 prosent. Storbritannia, Kina og USA er de største mottakerne av fryst torsk i mai.

- Lavere kvoter slår også ut på eksporten av fryst torsk i mai. Hittil i år har det likevel vært en vekst i eksporten av fryst torsk totalt, særlig til Storbritannia, og fortsetter også i mai måned, sier Pettersen.

Verdien av klippfiskeksporten uendret

Norge har eksportert 6 500 tonn klippfisk til en verdi av 371 millioner kroner i mai. Volumet falt med 14 prosent, mens verdien er uendret fra mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 36 300 tonn klippfisk til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Dette er en økning i volum på 2 prosent, mens verdien økte med 75 millioner kroner eller 5 prosent. Portugal, Den Dominikanske Republikk og Brasil var våre viktigste markeder i mai.

Ned for saltfiskeksporten

Norge har eksportert 3 600 tonn saltfisk til en verdi av 214 millioner kroner. Volumet falt med 21 prosent mens verdien falt med 20 millioner kroner eller 9 prosent mot mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 14 000 tonn saltfisk til en verdi av 799 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 20 prosent mens verdien falt med 90 millioner kroner eller 10 prosent. Portugal, Spania og Canada var våre viktigste markeder i mai.

- Den svake utviklingen i eksporten av saltet, hel torsk fortsatte også i mai, og det var en betydelig prisvekst. Lav tilgang på råstoff og høye førstehåndspriser er noe av forklaringen på de lave volumene, sier Ingrid K. Pettersen.

Sterk verdivekst for både sild og makrell

Norge har eksportert 11 700 tonn sild til en verdi av 128 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 6 prosent mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 16 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 128 000 tonn sild til en verdi av 1,1 milliard kroner. Det er en økning i volum på 13 prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 8 prosent. Polen, Litauen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i mai.

I mai har Norge eksportert 10 500 tonn makrell til en verdi av 184 millioner kroner. Volumet økte med 13 prosent mens verdien økte med 56 millioner kroner eller 44 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 72 500 tonn makrell til en verdi av 1,2 milliarder kroner. Det er en økning i volum på 3 prosent mens verdien økte med 327 millioner kroner eller 36 prosent. Vietnam, Kina og Japan var største mottaker av makrell i mai.

- Lavere kvoter i 2019 har ført til høyere priser. Usikkerhet rundt Brexit har gitt økte landinger av britiske fangster i Norge. Dette sammen med økte norske fangster har ført til økt eksportvolum i mai, sier Paul T. Aandahl.

Opp for reker og kongekrabbe

Norge har eksportert 1 200 tonn reker til en verdi av 97 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 29 prosent mens verdien økte med 23 millioner kroner eller 32 prosent fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 6 400 tonn reker til en verdi av 460 millioner kroner. Det er en økning i volum på 72 prosent mens verdien økte med 155 millioner kroner eller 51 prosent. Sverige, Nederland og Storbritannia var de største markedene i mai.

Norge har eksportert 117 tonn kongekrabbe til en verdi av 39 millioner kroner. Det er en økning i volum på 60 prosent, mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 87 prosent fra mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 721 tonn kongekrabbe til en verdi av 225 millioner kroner. Det er en økning i volum på 27 prosent mens verdien økte med 65 millioner kroner eller 41 prosent. Spania, Nederland og Japan var de største mottakerne av kongekrabbe i mai.

- Eksporten av skalldyr har hatt en kraftig vekst i både eksportvolum og eksportverdi for de tre største artene, reker, snøkrabbe og kongekrabbe. Rekene eksporteres primært til våre naboland, mens det er det oversjøiske markedene som er de største kjøperne av norske krabber. I mai har de i sum bidratt stort til verdiøkningen, mot samme periode i fjor, sier Ingrid K. Pettersen. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Tom-Jørgen Gangsø

Tom-Jørgen Gangsø

Direktør for markedsinnsikt og markedsadgang +47 900 11 708
Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.