Gå videre til innhold
​Sjømateksporten for første gang over 8 milliarder

Pressemelding -

​Sjømateksporten for første gang over 8 milliarder

Norge eksporterte sjømat for 8,1 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 546 millioner kroner eller 7 prosent målt mot oktober måned i fjor. Det er første gang Norge eksporterer sjømat for over 8 milliarder kroner i løpet av en måned. Hittil i år er det eksportert sjømat for 60 milliarder kroner. Det er en økning på 4,1 milliarder kroner eller 7 prosent fra samme periode i fjor.

– Aldri før i historien har det vært eksportert sjømat i løpet av en måned for over 8 milliarder kroner. Laksen drar lasset med et rekordhøyt volum på 103.000 tonn kombinert med gode priser. Oktober ble også en svært god måned for torskefiskeksporten. Saltfiskeksporten øker med 17 prosent og fersk torsk, inklusiv filet, er på samme nivå som oktober i fjor. Sammenlignet med en historisk sterk oktober i fjor for torsken, ser vi nå det nest høyeste nivået gjennom tidende, selv med en liten nedgang for noen av torskefiskproduktene. Godt nytt er også økningen i sildeeksporten, sier fungerende kommunikasjonsdirektør Marit Rein i Norges sjømatråd.

Vekst for laks, ned for ørret

Det ble eksportert laks for 4,7 milliarder kroner i oktober. Det er en økning på 720 millioner kroner eller 18 prosent sammenlignet med oktober i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 35,53 til 41,96 kroner per kilo. Volumet økte med 2700 tonn til 103 360 tonn for alle anvendelser av laks. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i oktober.

Ørreteksporten falt i oktober med 8 millioner kroner eller tre prosent til en eksportverdi på 240 millioner kroner. Japan var vårt største marked for ørret i oktober.

Økning for sild, ned for makrell

I oktober økte eksporten av sild med 49 millioner kroner, eller 39 prosent, til totalt 173 millioner kroner. Polen var det største eksportmarkedet for sild i oktober.

Makrelleksporten falt i oktober med 262 millioner, eller 17 prosent, til en 1,3 milliarder kroner. Japan var største eksportmarkedet for makrell i oktober.

Ned for klippfisk

Eksporten av klippfisk falt med 56 millioner kroner, eller 11 prosent, til 450 millioner kroner i oktober. Eksporten av torsk ble redusert med 4 prosent, mens sei har en tilbakegang på 25 prosent. I oktober var Portugal det viktigste markedet for torsk, mens Brasil var det største markedet for klippfisk av sei.

Vekst for saltfisk

Eksporten av saltfisk, inklusiv filet, økte med 12 millioner kroner, eller 17 prosent til totalt 84 millioner kroner i oktober. Portugal var vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 28 millioner kroner i oktober.

Stabilt for fersk, ned for fryst torsk

Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, er på samme nivå som oktober i fjor med en eksportverdi på 68 millioner kroner. Stort sett all fersk torsk gikk til EU. For fryst torsk falt eksportverdien med 42 millioner kroner, eller 14 prosent til totalt 249 millioner kroner. EU var også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 167 millioner kroner. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.