Gå direkt till innehåll

Ämnen: Industri, tillverkning

Aflibercept 8 mg är det första anti-VEGF där upp till 89 % av patienterna uppnår behandlingsintervall på 16 veckor

Stockholm, den 13 september, 2022, Bayer meddelar att Aflibercept 8 mg uppfyller sitt primära effektmått i två globala dubbelmaskerade fas III studier hos patienter med neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (nAMD) samt diabetiskt makulaödem (DME). Resultaten visade att förändring i bäst korrigerade synskärpa (BCVA) från studiestart var non-inferior för aflibercept 8 mg, jämfört med

Finerenon (Kerendia) för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) i samband med typ 2-diabetes hos vuxna.

Bayer lämnar in en ansökan i EU om en utvidgning av indikationen för finerenon till att omfatta tidiga stadier av kronisk njursjukdom i samband med typ 2-diabetes

Bayers ansökan baseras på positiva data från fas III-studien FIGARO-DKD, publicerad i New England Journal of Medicine, som omfattar ett brett spektrum av sjukdomsgraden av kronisk njursjukdom i samband med typ 2-diabetes. Finerenon godkändes nyligen i EU under varumärket Kerendia™ för behandling av kronisk njursjukdom (stadium 3 och 4 med albuminuri) i samband med typ 2-diabetes h

Finerenone har potential att minska risken för förmaksflimmer eller förmaksfladder hos patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes

Finerenone har potential att minska risken för förmaksflimmer eller förmaksfladder hos patienter med kronisk njursjukdom och typ 2-diabetes

Finerenone är den första icke-steroida, selektiva mineralokortikoidreceptor (MR)-antagonisten som visat både kardiovaskulära- och njurrelaterade fördelar hos med typ 2-diabetes och samtidig kronisk njursjukdom. Resultaten presenterades vid American College of Cardiology (ACC):s 70:e årliga vetenskapliga kongress och publicerades samtidigt i Journal of the American College of Cardiology.

Visa mer

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany