Gå videre til innhold

Emner: Arbeidsliv

Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas, bruker besparelser under streiken til å bemanne opp frem mot nyttår.

Kanvas sparte 3 millioner på streiken – bruker pengene på ekstra bemanning frem mot nyttår

Barnehagestiftelsen Kanvas sparte 3 millioner kroner på barnehagestreiken i høst. Netto besparelser fra streiken skal anvendes til å styrke bemanningen i tiden frem mot nyttår, til det beste for barn, foreldre og ansatte. - Det er urimelig at kommunene skal trekke tilbake tilskuddet fra streikerammede barnehager og selv spare penger på streiken, sier Robert Ullmann, daglig leder i Kanvas.

Barnehagetema under Arendalsuka: Forebygging av overgrep og barnehagens rolle i en feminisert barndom

Barnehagetema under Arendalsuka: Forebygging av overgrep og barnehagens rolle i en feminisert barndom

Barnehagestiftelsen Kanvas står bak to arrangementer under Arendalsuka: "Barns seksuelle helse og forebygging av overgrep" og "Er det sant at barndommen er feminisert?". Hvordan kan barnehageansatte bidra til barns seksuelle helse og samtidig forebygge at barn blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep? Og hvordan kan barnehagen bidra til å utjevne kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner?

Daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, åpner storsamlingen for ansatte i 64 Kanvas-barnehager.

Kanvas samlet alle ansatte til to-dagers faglig samling med temaet "Sammen om lek"

De ansatte i de 64 Kanvas-barnehagene rundt om i Norge ble samlet til en to-dagers storsamling med temaet "Sammen om lek" i slutten av oktober. Samlingen bød på faglig påfyll, inspirasjon, kultur, god mat og hyggelig sosialt samvær. Nå er de ansatte tilbake på jobb med oppdatert fagkunnskap, en felles faglig plattform, inspirasjon og motivasjon til en ny barnehagehverdag sammen med barna.

Vis mer

Stiftelsen Kanvas

Kanvas er Norges største barnehagestiftelse med ideelle formål, stiftet som et foreldreinitiativ i 1986. Vi har per i dag 65 barnehager fordelt på 12 av landets kommuner. Kanvas har ingen eiere, og dermed ingen som kan ta ut utbytte. Vi ser på vår organisasjon som en forvalter av fellesskapets midler, der et eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten og til det beste for barna.

Kanvas

Møllergate 12
0179 Oslo
Norway