Gå videre til innhold
​Rekordstor torskeeksport i november

Pressemelding -

​Rekordstor torskeeksport i november

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,17 milliarder kroner i november. Det er en økning på 18,6 millioner, eller 2 prosent fra november i fjor. Aldri tidligere har eksportverdien vært høyere i en november måned. Hittil i år er eksporten på 11,9 milliarder kroner, 1 milliard kroner mer enn samme periode i fjor.

- 2015 blir et rekordår for torskesektoren som etter flere år med lave priser nå får betalt med gode priser for de fleste produkter, sier Ove Johansen i Norges sjømatråd.

Mot rekord for klippfisken

Norge eksporterte klippfisk for 382 millioner kroner i november. Det er en nedgang på 25 millioner kroner eller 6 prosent fra november i fjor. Totalt ble det eksportert 8 016 tonn klippfisk, som er en reduksjon på 1 059 tonn, eller 12 prosent. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 6 prosent.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 226 millioner kroner, en reduksjon på 44 millioner kroner fra i fjor. Prisen økte i gjennomsnitt med 16 prosent fra fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 116 millioner kroner, noe som er 7 millioner kroner mer enn november i fjor. Prisen på sei lå 1 prosent over fjorårets novemberpris.

Hittil i år har klippfiskeksporten passert 3,6 milliarder kroner, 10 prosent eller 330 millioner over samme tid i fjor, og det ligger an til tidenes eksportverdi for klippfisksektoren.

Sterk saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 11 millioner kroner til totalt 56 millioner kroner i november. Det er en økning på 24 prosent fra november i fjor. Mengden ble redusert med 21 prosent til totalt 1 500 tonn, samtidig som prisen økte med 2 prosent i gjennomsnitt målt i norske kroner.

Det er eksportert saltfisk for 1,1 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning 210 millioner kroner eller 24 prosent fra samme periode i fjor. Over 60 prosent av saltfisken har gått til Portugal.

Mindre tørrfisk til høyere pris

Det ble eksportert hel tørrfisk for 91 millioner kroner i november. Det er en økning på 5 prosent fra november i fjor. Totalt salg i november kom på 607 tonn, ned 28 prosent fra samme måned i fjor. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 429 tonn til en verdi av 73 millioner kroner. Det er en økning på 2,3 millioner kroner eller 3 prosent fra november i fjor. Prisen var i gjennomsnitt 169,99 kroner, som er 59 prosent høyere enn i november i fjor. Største marked var Italia som kjøpte tørrfisk for 57 millioner kroner i november.

I tillegg ble det eksportert tørkede hoder og rygger for 9 millioner kroner. Det er en reduksjon 10 millioner kroner eller på 53 prosent november i fjor. Nigeria er største kjøper av tørkede hoder og rygger.

Hittil i år er det eksportert tørrfisk og tørkede hoder og rygger for 905 millioner kroner, 79 millioner eller 10 prosent over samme måned i fjor.

Eksportrekord for ferske produkter

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 202 millioner kroner i november. Det er en økning på 22 millioner kroner eller 12 prosent fra november i fjor. Målt i volum ble eksporten redusert med 7 prosent.

Eksporten av fersk torsk kom på 70 millioner kroner i november. Det er en nedgang på 14 prosent fra november i fjor. Prisen for fersk torsk var 34,12 kroner per kilo. Det er en økning på 33 prosent fra november i fjor. Eksporten av fersk hel sei økte fra 9 til 16 millioner kroner i november, mens eksporten av fersk hel hyse ble redusert fra 30 til 28 millioner kroner.

Fersk filet var på samme nivå som november i fjor på 43 millioner kroner. Eksporten av torskefilet ble redusert med 7 millioner til 23 millioner kroner, mens eksporten av fersk hysefilet gikk opp fra 11 til 17 millioner kroner. Prisen på torskefilet var i gjennomsnitt 86,32 kroner per kilo, 29 prosent mer enn på samme tid i fjor. For hysefilet gikk prisen opp med 19 prosent til 70,67 kroner per kilo.

Eksporten av ferske torskefiskprodukter totalt er på 2,65 milliarder kroner hittil i år og det er 400 millioner over samme periode i fjor. Aldri tidligere har det blitt eksportert ferskfisk for like store verdier, verken målt i norske kroner eller målt i euro og totalverdien for fjoråret er allerede passert med god margin.

Reduksjon for fryste produkter

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 1,6 millioner kroner til totalt 431 millioner kroner i november. Volumet gikk opp med 1 prosent.

Hel fryst fisk økte totalt med 5 millioner kroner til totalt 374 millioner kroner. Fryst hel torsk økte fra 214 til 228 millioner kroner, fryst hel sei gikk fra 14 til 13 millioner kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 93 til 88 millioner kroner. Fryst hel blåkveite gikk ned fra 30 til 21 millioner kroner og uer økte fra 9 til 16 millioner kroner i november sammenlignet med november i fjor.

Fryst filet ble redusert fra 62 til 57 millioner kroner i november. Totalvolumet gikk ned 28 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 27 prosent.

Hittil i år er det eksportert fryste torskefiskprodukter for 3,82 milliarder kroner, mot 3,86 milliarder kroner til samme tid i fjor, ned 1 prosent. 

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.