Gå videre til innhold
Tidenes beste måned for fersk torsk

Pressemelding -

Tidenes beste måned for fersk torsk

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen bunnfisk for 1,3 milliarder kroner i februar, noe som er 28 prosent eller 284 millioner kroner mer enn i februar 2015. Eksportrekord for ferske produkter og stor eksport av fryst torsk og hyse ligger bak veksten.

- Det har vært en bedre start på vinterfisket i år enn på samme tid i fjor, og med bedre priser og større volumer blir dette den beste ferskfiskmåneden i historien, sier Ove Johansen, analytiker i Norges sjømatråd.

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 543 millioner kroner i februar og aldri tidligere har verdien vært høyere i en enkeltmåned. Dette er 66 prosent eller 216 millioner kroner mer enn i februar 2015. Eksporten økte med 73 prosent i volum.

Salget av Skrei kom på 75,4 millioner kroner, 73 prosent eller 32 millioner kroner mer enn februar i fjor. Volumet økte fra 1 390 tonn til 2 115 tonn, opp 52 prosent. Prisen økte med 20 prosent til gjennomsnittlig 48,73 kr/kg.

Fersk hel torsk økte med 60 prosent eller 108 millioner kroner til totalt 288 millioner kroner. Mengden gikk opp med 3 033 tonn til 10 160 tonn. Fersk hel sei økte fra 359 tonn til 1 535 tonn, opp 323 prosent.

Eksporten av fersk filet kom på 84 millioner kroner, 40 prosent over fjorårets februar. Fersk torskefilet gikk opp med 9,1 millioner til 60,4 millioner kroner. Fersk hysefilet økte fra 8 til 20,1 millioner kroner.

Om lag halvparten av ferskfisken fra Norge går til Danmark før den distribueres utover Europa, men det er også god verdivekst til både Polen (142 prosent), Spania (82 prosent) og Frankrike (44 prosent).

God måned for fryst

Salget av fryste torskefiskprodukter økte med 44 prosent eller 117 millioner kroner til totalt 385 millioner kroner. Det er fryst hel torsk som står for størst økning, fra 103 millioner til 169 millioner kroner. Mengden økte fra 4 154 tonn til 6 119 tonn, opp 47 prosent. Prisen økte med 11 prosent til 27,69 kr/kg. Største mottaker av fryst hel torskefisk var Kina, som økte fra 73 til 113,8 millioner kroner i februar.

Fryst filet øker fra 55 millioner kroner til 78 millioner kroner i februar målt mot samme måned i fjor. Det er produsert mer hyse, både blokk og filet. I gjennomsnitt øker prisene for fryst filet med 14 prosent, men for blokk er det reduksjon, 13 prosent for hyse, 11 prosent for sei og 5 prosent for torskeblokk. For filet går hyseprisen opp med 16 prosent, sei ned med 2 prosent og for torskefilet opp med 29 prosent.

Største marked for fryst filet var Storbritannia med en verdi på 27,7 millioner, opp 33 prosent fra februar i fjor.

Reduksjon for klippfiskeksporten

Klippfiskeksport kom i februar på 206 millioner kroner, en nedgang på 20 prosent eller 53 millioner kroner sammenlignet med februar 2015. Totalt ble det eksportert 4 833 tonn klippfisk, som er en reduksjon på 1 213 tonn eller 20 prosent.

Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 96 millioner kroner, en reduksjon på 10 millioner kroner fra i fjor eller 9 prosent. Prisen lå i gjennomsnitt 6 prosent over prisen i februar 2015. Verdien av klippfisk sei kom på 95 millioner kroner, noe som er 39 millioner kroner mindre enn i 2015. Prisen på sei lå 9 prosent under februarprisen i 2015.

Det ble solgt klippfisk til Portugal for 71 millioner kroner i februar, opp 20 prosent. Nest største marked var Den Dominikanske Republikk med verdier for 44 millioner kroner.

Økt saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, gikk opp med 15 millioner kroner til totalt 111 millioner kroner i februar. Veksten fra 2015 var på 16 prosent. Mengden hel saltet torsk ble redusert med 5 prosent til totalt 2 134 tonn, samtidig som prisen økte med 13 prosent i gjennomsnitt, målt i norske kroner.

Saltfilet av lange økte fra 8,2 til 13,9 millioner kroner og det var både volumvekst på 66 prosent og prisvekst på 2 prosent. Største marked for saltet langefilet er Hellas, som kjøpte for 11,3 millioner kroner i februar, opp 47 prosent fra samme tid i fjor.

Tørrfisk til høyere pris

Salget av hel tørrfisk kom på 55 millioner kroner i februar, opp 11 millioner kroner fra tilsvarende måned i 2015. Volumet økte med 4 prosent, fra 381 tonn i fjor til 395 tonn i år. Prisen var i gjennomsnitt 139,64 kroner, som er 19 prosent høyere enn i februar 2015.

Salget av tørkede hoder og andre tørkede biprodukter gikk ned fra 10,8 millioner til 7,4 millioner kroner i februar. Prisen gikk ned 26 prosent.

Største marked var Italia som kjøpte tørrfisk for 37,5 millioner kroner. Nigeria, som nest største marked, reduserte kjøpet med 43 prosent til totalt 9,4 millioner kroner i februar.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.