Gå direkt till innehåll
Verkstadsbarometern - En enkätundersökning där verkstäder utvärderade sina kedjor
Verkstadsbarometern - En enkätundersökning där verkstäder utvärderade sina kedjor

Pressmeddelande -

Fordonsjuristens Verkstadsbarometer - Nu är analysen av alla svar klar

När man summerar alla verkstäders svar blir det tydligt vad som skiljer de olika kedjekoncepten ifrån varandra. Syftet med enkätundersökningen är att ge Fordonsjuristen kunskap och en klar bild över vilka steg och mått vi behöver ta, för att ge medlemsnytta till 100%, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Vi kunde konstatera att det är tre kedjor som har påfallande nöjda medlemmar/verkstäder, dessa är utan inbördes rangordning BDS, Bosch Car Service och AD.

Vi hoppas att kännedomen och medvetenheten om brister kommer leda till förbättringar inom olika områden, då det är väldigt tydligt var det skiljer sig åt mellan de bästa och sämsta kedjorna. Goda relationer mellan leverantören och återförsäljaren återspeglas dessutom ofta gentemot slutkund, säger Bo Ericsson.

Tre kedjor har påfallande nöjda medlemmar/verkstäder, dessa är utan inbördes rangordning BDS, Bosch Car Service och AD.

Övriga kedjekoncept har en del kvar att utveckla när det gäller:

  • Garantipolicy
  • Reklamationshantering
  • Lönsamhet på arbete
  • Lönsamhet på reservdelar
  • Reglering garantiarbete
  • Enkelhet och hantering av tvistemål
  • Prissättning av reservdelar
  • Engagemang vid kundproblem
  • Affärsvillkor

Tidigare i år gick Fordonsjuristen noggrant igenom samtliga kedjors konceptavtal för att se om avtalen är skäliga och i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning.

- Eftersom det saknas lagstiftning tillämpas en blandning av annan lagstiftning, såsom avtalslagen, köplagen, agentlagen, konkurrenslagen med flera. Därför är det viktigt att veta hur verkstaden uppfattar sin kedja och det avtal man har, säger Ulf Stefansson på Fordonsjuristen.

- Återigen tydliggörs behovet av en opartisk branschförening som Fordonsjuristen, som kan ta parti för sin medlem, har kunskapen och förmågan att stödja de verkstäder som är medlemmar. Vi behöver konkurrensutsätta kedjorna för att få rimliga villkor, på samma sätt som vi uppmanas göra med banker och försäkringsbolag, säger Bo Ericsson på Fordonsjuristen.

Enligt svar som lämnats i Verkstadsbarometern tar vissa kedjor ut höga konceptavgifter, ställer höga krav såsom krav på GBV, krav på att vara SERMI-certifierad, krav på att vara godkänd att släcka tvåor och krav på att vara AC-certifierad mm. Några kedjor ”bakar också in” diverse kostnader såsom avgiften till branschförening och olika system. Sammantaget är verkstaden snabbt uppe i kostnader som är sexsiffriga samtidigt som de har affärsvillkor som inte är de bästa, säger Bo Ericsson.

Fordonsjuristen får allt oftare frågor som rör kedjetillhörighet alternativt att vara en helt fristående verkstad. Med stöd av de två enkätundersökningarna och den genomlysning vi har genomfört är det nu lättare att ge råd och stöd till våra medlemmar, säger Bo Ericsson.

Med ökade lönsamhetskrav hos vissa verkstadskedjor får den oberoende verkstaden allt svårare att konkurrera gentemot sina konkurrenter. Man tvingas då erbjuda en prisbild i nivå med en auktoriserad verkstad för reservdelar och arbeta till en låg timkostnad, vilket ofta återspeglas av usla siffror på sista raden för verkstaden. Vem blir motiverad till att driva ett eget företag som år ut och år in inte genererar någon vinst?

Verkstäder måste tjäna pengar och ha ett rejält eget kapital för att ha råd att investera i den omställning som råder. Därför är det viktigt att den kedja man är ansluten till går hand i hand med sina verkstäder, annars kommer det innebära att bägge till slut går sotdöden till mötes, erfar Fordonsjuristen.

För att ha råd att möta framtidens utmaningar är Fordonsjuristen gärna behjälplig våra medlemmar att diskutera verkstadsekonomi. För den som ej är medlem hos Fordonsjuristen och vill diskutera ”värde för medlemspengar” är du varmt välkommen att ringa Fordonsjuristen, avslutar Bo Ericsson.

Läs även:
Fordonsjuristen startar Verkstadsbarometern - se nedan
Behöver verkstadskedjor konkurrensutsättas? - se nedan


Relaterade länkar

Ämnen


Fordonsjuristen är en oberoende förening i fordonsbranschen. Professionell juridisk hjälp och analys i kombination med gedigen branschkunskap är vår specialitet. Hos Fordonsjuristen ser vi till företagens behov i första hand.

En seriös bransch har en konkurrenssituation som gynnar alla. Vår roll är att granska och lyfta problem med lösningar.

Kontakter

Relaterat innehåll

Fordonsjuristen - Din Partner i Branschen

Fordonsjuristen är en oberoende förening i fordonsbranschen. Professionell juridisk hjälp och analys i kombination med gedigen branschkunskap är vår specialitet. Hos Fordonsjuristen ser vi till företagens behov i första hand. En seriös bransch har en konkurrenssituation som gynnar alla. Vår roll är att granska och lyfta problem med lösningar.

Fordonsjuristen
Lilltorpsvägen 27
760 18 Yxlan