Gå direkt till innehåll

Ämnen: Regionfrågor

Nytt stöd om de sanktioner mot Ryssland och Belarus som gäller i offentliga upphandlingar

Nytt stöd om de sanktioner mot Ryssland och Belarus som gäller i offentliga upphandlingar

EU har antagit flera paket med sanktioner som svar på Rysslands krig mot Ukraina. Nu finns stöd som beskriver hur sanktionerna bör tillämpas och hanteras i offentliga upphandlingar i Sverige. I vårt stöd redogör vi för hur sanktionerna bör tillämpas i offentliga upphandlingar och ger praktiska råd till upphandlande organisationer om hur befintliga avtal och nya upphandlingar kan hanteras.

Visa mer

Sunda offentliga affärer för en hållbar framtid

Upphandlingsmyndigheten ska verka för rättssäkra, effektiva samt socialt och miljömässigt hållbara offentliga affärer till nytta för medborgarna och näringslivet. Vår vision är sunda offentliga affärer för en hållbar framtid.

Vi jobbar för att de offentliga affärerna ska göra största möjliga nytta för samhället. Tillsammans med andra verkar vi för att fler ska använda köpkraften i de offentliga affärerna för att bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Vi gör det genom att stötta den långsiktiga utvecklingen av offentliga affärer för att snabbare möta samhällets utmaningar och trygga en stabil försörjning, skapa bättre redskap och metoder för att offentliga affärer i högre grad ska användas strategiskt för att driva utveckling samt erbjuda stöd av hög kvalitet för hållbara, effektiva och rättssäkra offentliga affärer.

Upphandlingsmyndigheten

Svetsarvägen 10
171 41 Solna
Sverige