Gå direkt till innehåll

Ämnen: Internationella avtal, samarbeten

Digitala verktyg ger stöd för hög och jämn nötköttskvalitet

Digitala verktyg ger stöd för hög och jämn nötköttskvalitet

Nu finns en ny innovativ modell framme som förutsäger ätkvalitet på nötkött vid slakt. Modellen bygger på parametrar och gränsvärden framtagna på vetenskaplig grund. Vår förhoppning är att modellen ska användas som ett komplement till nuvarande EUROP-systemet, som bedömer slaktkroppens form- och fettklass.
För att testa modellen i stort och för att validera de tio parametrarna och dess effekt p

Kött- och charkbranschen i Sverige samlar branscharbetet i KCF

Kött- och charkbranschen i Sverige samlar branscharbetet i KCF

Kött-och charkuteribranschen i Sverige har stora utmaningar att möta framöver, både på EU-nivå och nationellt. För att stärka branschens röst och bygga samverkan genom hela värdekedjan samlas nu branscharbetet från både Kött och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen i den nya branschorganisationen Kött och Charkuteriföretagen i Sverige.
2014 genomförde Köttbranschen en omfattande strukturf

De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

De tio viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris- nöt- och lammgårdar!

I en ny rapport presenteras knappt tvåhundra klimatåtgärder för svenska gris-, nöt- och lammgårdar. Av dessa åtgärder har de tio viktigaste åtgärderna för respektive djurslag tagits fram genom att väga samman effekten på utsläpp av klimatgaser, ekonomi och möjlighet för genomförande på gården. Projektet är en del av arbetet inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2 vars syfte är att stärka sve

Chockhöjda kontrollavgifter drabbar hela livsmedelsbranschen

Chockhöjda kontrollavgifter drabbar hela livsmedelsbranschen

Livsmedelsverket föreslår kraftigt ökade avgifter för livsmedelskontroller från 2022. Det handlar över tre år om mer än 50-procentiga höjningar som gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning. LRF, Svensk Fågel, Svenska Köttföretagen och Kött- och charkföretagen har lämnat ett gemensamt yttrande till Livsmedelsverket

Visa mer

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige