Gå direkt till innehåll

Ämnen: Skogs- och jordbruksvetenskap

Första spadtaget: Pär Holm, seminstationschef, Viktor Tornberg, ordf Svenska Köttföretagen, Johan Eriksson, ordf Sveriges Grisproducenter, Hans Agné, VD Svenska Köttföretagen, Anders Drottja, regeringskansliet, Jari Pustinen, kommunalråd Eskilstuna

Svenska Köttföretagen bygger Europas modernaste seminstation i Hållsta

Den 25 april satte Svenska Köttföretagen tillsammans med samarbetspartners spaden i marken för att påbörja bygget av en av Europas modernaste seminstation för grisgenetik i Hållsta, Eskilstuna. Genom ett noggrant arbete med att utforska olika bygglösningar runt om i Europa har man utformat en anläggning som är skräddarsydd för hög djurvälfärd, förbättrad arbetsmiljö och högsta möjliga biosäkerhet.

Ny beräkningsmodell för antibiotikaförbrukning i nötköttsbesättningar

Ny beräkningsmodell för antibiotikaförbrukning i nötköttsbesättningar

Gård & Djurhälsan publicerar en studie där man undersökt hur de nya beräkningsmodellerna DDDvet (defined daily dose animal) och DCDvet (defined course dose animal) kan anpassas till svensk nötköttsproduktion och också om dessa skulle kunna möjliggöra internationella jämförelser.
Erika Geijer, nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan, har varit ansvarig för studien. Hon kan konstatera att

Digitala verktyg ger stöd för hög och jämn nötköttskvalitet

Digitala verktyg ger stöd för hög och jämn nötköttskvalitet

Nu finns en ny innovativ modell framme som förutsäger ätkvalitet på nötkött vid slakt. Modellen bygger på parametrar och gränsvärden framtagna på vetenskaplig grund. Vår förhoppning är att modellen ska användas som ett komplement till nuvarande EUROP-systemet, som bedömer slaktkroppens form- och fettklass.
För att testa modellen i stort och för att validera de tio parametrarna och dess effekt p

Kött- och charkbranschen i Sverige samlar branscharbetet i KCF

Kött- och charkbranschen i Sverige samlar branscharbetet i KCF

Kött-och charkuteribranschen i Sverige har stora utmaningar att möta framöver, både på EU-nivå och nationellt. För att stärka branschens röst och bygga samverkan genom hela värdekedjan samlas nu branscharbetet från både Kött och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen i den nya branschorganisationen Kött och Charkuteriföretagen i Sverige.
2014 genomförde Köttbranschen en omfattande strukturf

Visa mer

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige.

Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att vända trenden för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro - hållbarhet - innovation – glädje. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta.

Svenska Köttföretagen

Vasagatan 29
541 31 Skövde
Sverige