Gå direkt till innehåll

Ämnen: Företagsutbildning

Har händelser i omvärlden såsom Covid-19 och kriget i Ukraina påverkat restaurangerna och deras profil?

Har händelser i omvärlden såsom Covid-19 och kriget i Ukraina påverkat restaurangerna och deras profil?

Lokalproducerat i Västs projekt Lokal Meny har nu avslutats och i samband med projektslut genomförde under sommaren 2023 Macklean en uppföljande undersökning med syftet att följa upp studien som gjordes 2019 för att kunna belysa hur intresset för lokalproducerad mat på restaurang har utvecklats under perioden i allmänhet och för projektets deltagande restauranger i synnerhet.

Visa mer

Välkommen till Lokalproducerat i Väst AB!

Lokalproducerat i Väst är ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. Vår vision är att Västra Götaland ska bli den ledande regionen inom lokal mat.

Lokalproducerat i Väst är sedan januari 2019 projektägare till Lokal Meny som är ett treårigt projekt med målsättningen att öka andelen lokal mat på menyn. Det gör vi tillsammans med ett 40 tal restauranger i Skaraborg och Bohuslän som vill utvecklas hållbart genom att inhandla, tillaga och servera lokalt producerad mat. Projektet finansieras av Europeiska utvecklingsfonden, Västra Götalands regionen och Länsstyrelsen.

Lokalproducerat i Väst AB

Box 5007
514 52 Länghem