Skip to main content

Sätt SMARTA mål

Blogginlägg   •   Feb 15, 2013 17:49 CET

För att prestera så bra som möjligt och för att utvecklas gäller det att arbeta med målsättningsarbete på ett bra sätt. Sätt målen SMART. 


Specifika. 
Gör målen så specifika som möjligt. Ju mer specifika du gör dem desto bättre är det. Exempel på ett generellt mål: Springa snabbare. Exempel på ett specifikt mål: Springa 100 meter på 10.97. Ju mer specifika du gör dem desto lättare är det att mäta dem. 

Mätbara. 
För att kunna avgöra om du når målet eller inte och om du är på rätt väg under resans gång är det viktigt att göra målet mätbart. 

Aktionsorienterade.
Målen ska uppmuntra till handling. Det ska krävas att personen handlar för att hon ska kunna nå dem. 

Realistiska. 
Om det inte är realistiskt att du når målet är det inget bra mål. Det är nog troligare att det då leder till sänkt motivation och självförtroende. Det kan vara bra och motiverande att ha drömmål (som kan vara mindre realistiska) men till vardags och generellt ska de vara realistiska. Dina huvudmål som du har prioriterat och som du har bestämt dig för att du ska nå ska vara realistiska, likaså dina delmål. Mål bör också vara utmanande. Utmanande och realistiska. 

Tidsbestämda
Det är viktigt att målen är tidsbestämda. Annars är det väldigt lätt att de bara rinner ut i sanden. Det är också svårt att veta när de ska nås annars. Visst kan man ha en vag uppfattning om när man planerar att nå målet, men det gör det lätt att missa att utvärdera det ordentligt. Det gäller att ha satt en specifik tid för när det ska ha nåtts.

När du har satt huvudmålet är det bra att göra en plan för hur du ska nå målet med olika prestationsmål och processmål. Kom ihåg att utvärdera målsättningsarbetet, även under resan. 

Du kan också använda dig av mentala föreställningar som ett verktyg för att nå målen. Du kan läsa mer om mentala föreställningar i boken Träna tanken - en bok om mentala förställningar i idrotten.  

Här kan du läsa mer om målsättningsarbete! 

Kontakta oss på Imagine that om du har några frågor. 

Trevlig helg önskar Imagine that

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy